Groene daken, subsidie aanvragen

Wilt u een groen dak aan (laten) leggen op een gebouw? Dan kunt u subsidie aanvragen als het groene dak groter is dan 20 m2. U mag ook samen met anderen een aanvraag doen.

U dient de aanvraag in minimaal 8 weken voordat u start met de aanleg van het dak.

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. U kunt voor 1 gebouw of voor meerdere gebouwen in de gemeente Utrecht samen een aanvraag doen. De totale oppervlakte van het groene dak moet meer dan 20 m2 zijn. Het dak mag niet steiler zijn dan 15 graden.

In de beleidsregel groene daken leest u alle eisen en criteria.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type dak. 

Type dak
Intensief dak Extensief dak
hoge planten, grassen, struiken en bomen lage planten, mossen, grassen en kruiden
weegt nat meer dan 200 kg per m2 weegt nat tussen de 40 – 200 kg per m2
bergt minimaal 45 liter per m2 bergt minimaal 15 liter per m2
beloopbaar, als een tuin alleen betreden voor onderhoud
 • Bij een intensief groen dak is de subsidie 50% van de kosten met een maximum van € 50 per m2. Bij een extensief groen dak is de subsidie 25% van de kosten met een maximum van € 30 per m2.
 • Kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van € 250 vergoed.
 • De subsidie is maximaal € 20.000 per aanvraag.
 • Voor een dak kan maar 1 keer subsidie worden aangevraagd.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • een voorstel van het groene dak (of de verzameling groene daken) met daarin in ieder geval: de oppervlakte, de hellingshoek, het waterbergingsvermogen, de toe te passen planten, het gewicht in verzadigde toestand per m², de opbouw van de verschillende lagen en een beeld van hoe het dak er uit komt te zien
 • een overzicht van de kosten voor het materiaal, de loonkosten, eventueel de kosten voor bouwkundig advies en andere relevante kosten. Dit kan een begroting zijn en/of een offerte van een dakbegroeningsbedrijf
 • een situatietekening, schaal 1:100, met de werkelijke maten
 • een foto van het bestaande dak
 • als u niet de eigenaar bent: een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier eigenaar
 • als u met meerdere personen subsidie aanvraagt: alle eigenaren moeten een toestemmingsformulier tekenen
 • als u een omgevingsvergunning nodig hebt: een scan van de verleende bouwvergunning en/of monumentenvergunning


Vraagt u de subsidie aan als organisatie of vereniging van eigenaren (VvE)?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend, krijgt u binnen 8 weken een besluit. In dit besluit staat hoelang u hebt om het groene dak aan te leggen en hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen. Ook staat er in welke bewijstukken u ons stuurt als het dak klaar is. Nadat wij de bewijsstukken hebben beoordeeld berekenen wij de definitieve subsidie en maken wij het bedrag over.

Lees ook

 

Naar boven