Filmopnamen, vergunning

Als u wilt filmen in de stad Utrecht kunt u voor hulp en advies terecht bij de lokale Film Commission. Als u tv- of filmopnamen wilt maken op openbare gemeentegrond, dan hebt u een vergunning nodig.

U hebt geen vergunning voor opnamen nodig als u:

 • op eigen grond filmopnamen maakt, of
 • filmt op een binnenlocatie

Ook als u opnamen van een evenement wilt maken, hebt u geen vergunning film- en tv-opnamen nodig. U geeft dit wel aan bij het aanvragen van een evenementenvergunning.

Aanvragen

U vraagt de vergunning film- en tv-opnamen aan door het aanvraagformulier te downloaden, te printen, in te vullen en te ondertekenen. Stuur het formulier naar het adres dat in het formulier staat.

Vraag vergunning voor film -en tv-opnamen aan (pdf)

U krijgt een ontvangstbevestiging zodra de aanvraag binnen is. De brief waar in staat of u wel of geen vergunning film- en tv-opnamen krijgt (het besluit), ontvangt u per post.

Kosten 2019

 • €   64,05   filmopnamevergunning zonder afzetting van wegen
 • € 350,00   filmopnamevergunning met afzetting van wegen

Let op!  U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Bij  een eventuele afwijzing krijgt u geen geld terug.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Stel omwonenden vooraf schriftelijk op de hoogte. Ga zorgvuldig om met eventueel binnenkomende reacties.
 • Beperk de overlast voor omwonenden tot een minimum.
 • De aanvrager van de vergunning is tijdens de tv- en filmopnamen altijd bereikbaar voor de gemeente Utrecht en hulpdiensten.
 • Zorg dat er een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter voor de hulpdiensten is.
 • U houdt etalages en in- en uitgangen van winkels en woonhuizen vrij.
 • Als u een aggregaat gebruikt, dan is dit een geluidsarm aggregaat.
 • Plaats geen objecten op brandkranen of brandputten.
 • Hang geen vlaggen, spandoeken, enzovoorts aan bomen, lichtmasten of ander straatmeubilair.
 • Beschadig de bestrating niet.
 • Laat de locatie na afloop weer leeg en schoon achter.
 • Volg altijd de aanwijzingen van politie, brandweer en de gemeente Utrecht op.
Na ontvangst van een geheel ingevulde aanvraag voor een vergunning film- en tv-opnamen handelt de gemeente uw aanvraag binnen 12 weken af.

Als de gemeente zich niet aan deze termijn houdt, kunt u een vergoeding eisen op basis van de Wet dwangsom.

Wetgeving

Naar boven