Voor- of achternaam wijzigen

Wilt u uw voor- of achternaam en/of die van uw kind(eren) wijzigen?

Voornaam

Als u uw voornaam wilt wijzigen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Voor het indienen van het verzoek hebt u een advocaat nodig.

Achternaam

Meer informatie over het wijzigen van uw achternaam leest u op Justis.nl

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente. Als u een Nederlandse geboorteakte hebt, wordt de naamswijziging eerst op de geboorteakte verwerkt, voordat de BRP wordt aangepast.

Achternaam van uw partner gebruiken

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kunt u kiezen hoe u aangeschreven wilt worden. Bekijk voor meer informatie Achternaamgebruik veranderen.