Stemmen door iemand anders: vraag een volmacht aan

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Kunt u die dag niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u het volgende doen:

  • Als u ouder dan 70 bent, per brief stemmen.
  • Iemand anders voor u laten stemmen met een volmacht.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dit kan op 2 manieren: via de volmacht op uw stempas, of via een schriftelijke volmacht. 

Volmacht op uw stempas

U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een onderhandse volmacht. U doet dit door de achterkant van uw stempas in te vullen. De persoon die voor u gaat stemmen moet in de gemeente Utrecht wonen. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht ondertekenen.

De persoon die voor u gaat stemmen moet meenemen naar het stembureau:

  • De ingevulde stempas, door u allebei ondertekend;
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet, zolang het stembureau de informatie op uw identiteitsbewijs goed kan lezen;
  • Zijn eigen stempas;
  • Zijn eigen identiteitsbewijs.

Let op. Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Kunt u de volmacht niet op de stempas regelen, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent? Dan kunt u iemand voor u laten stemmen via een schriftelijke volmacht. De persoon die voor u gaat stemmen hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen. De persoon die voor u gaat stemmen, krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen tijdens het stemmen.

Let op. Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen.

Met DigiD

De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vult het formulier Verklaring gemachtigde (pdf, 139 kB) in. Deze voegt u als bijlage toe tijdens uw aanvraag.

U kunt tot 12 maart 17.00 uur een volmacht aanvragen via DigiD.

Per post

U kunt de schriftelijke volmacht ook via de post aanvragen. Vul dan het Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 156 kB) in. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

Stuur het formulier naar:
Verkiezingen gemeente Utrecht
Antwoordnummer 9027
3500 ZA Utrecht

De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op zijn laatst 12 maart ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over doet.

U kunt het formulier niet naar ons mailen, omdat er privacygevoelige informatie in staat. U mag het formulier wel afgeven op het stadskantoor, Stadsplateau 1.

Kunt u het aanvraagformulier niet zelf downloaden of printen? Dan kunnen wij deze ook naar u opsturen. Bel hiervoor naar 14 030.

Naar boven