Speelautomatenhal, exploitatievergunning

Ondernemers die een speelautomatenhal willen exploiteren, kunnen hiervoor een vergunning speelautomatenhal aanvragen. Het gaat om zowel een exploitatievergunning als een aanwezigheidsvergunning: beide vraagt u aan met een formulier.

De gemeente hanteert een uitsterfbeleid. Wij willen het aantal speelautomatenhallen in de stad terugdringen tot maximaal 5.

Voorwaarden

 • De vergunning voor een speelautomatenhal is maximaal 1 jaar geldig. 
 • De vergunningaanvrager, de beheerder en de bedrijfsleider voldoen aan zedelijkheidseisen.
 • De vergunningaanvrager, de beheerder en de bedrijfsleider zijn in het bezit van het 'GGZ Nederlands Certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra'.
 • De speelautomatenhal is uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk.
 • De beheerders zijn 25 jaar of ouder.
 • De exploitatie van de speelautomatenhal is niet strijdig met het bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening.
 • In de speelautomatenhal schenkt u geen dranken voor bezoekers. U mag wel 1 automaat koud voor frisdrank en 1 automaat warm voor koffie en thee plaatsen.
 • De exploitatievergunning speelautomatenhal is persoons- en adresgebonden. Ze is dus niet overdraagbaar.
 • Omdat de gemeente een uitsterfbeleid heeft voor speelautomatenhallen, is het niet mogelijk om de speelautomatenhal te verplaatsen naar een ander bedrijfspand binnen de gemeente Utrecht. Verhuizing wordt gezien als een vertrek van de bestaande locatie, waarna geen vergunning meer wordt verleend. Verhuizen kan voorlopig dus niet zonder verlies van vergunning.
 • Als uw speelautomatenhal een nieuwe beheerder heeft, vult u opnieuw het aanvraagformulier speelautomatenhal in

Wat stuurt u mee?

U stuurt de volgende bijlagen mee met het aanvraagformulier:

 • ingevulde Bijlage beheerders speelautomatenhal (pdf, 27 kB) met daarop de gegevens van alle beheerders
 • van elke beheerder een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • van elke beheerder een verklaring omtrent gedrag
 • 'GGZ Nederlands Certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra'
 • plattegrond van de inrichting en de oppervlakte daarvan, waarop is aangegeven waar in de speelautomatenhal de speelautomaten worden opgesteld
 • bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel
 • huur- of koopcontract van het gebouw

Aanvragen 

U kunt het aanvraagformulier downloaden, printen en invullen.

Contactgegevens: www.utrecht.nl/bwo

Kosten 2022

 • € 1.705,05 voor een exploitatievergunning speelautomatenhal
 • €      99,55 publicatiekosten

U betaalt voor de aanwezigheidsvergunning voor een speelautomaat per jaar:

 • € 34,00 basisbedrag 
 • € 14,35 per speelautomaat