Speelautomatenhal, exploitatievergunning

Ondernemers die een speelautomatenhal willen exploiteren, kunnen hiervoor een vergunning speelautomatenhal aanvragen. Het gaat om zowel een exploitatievergunning als een aanwezigheidsvergunning: beide vraagt u aan met een formulier.

De gemeente hanteert een uitsterfbeleid. Wij willen het aantal speelautomatenhallen in de stad terugdringen tot maximaal 5.

Aanvragen 

De vergunning voor een speelautomatenhal is maximaal 1 jaar geldig. 

U kunt het aanvraagformulier downloaden, printen en invullen. U hebt de volgende bijlagen nodig.

 • Van elke beheerder een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Van elke beheerder een Verklaring omtrent gedrag.
 • Het 'GGZ Nederlands Certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra'.
 • De ingevulde bijlage van het aanvraagformulier met daarop de gegevens van alle beheerders.
 • Een plattegrond van de inrichting en de oppervlakte daarvan, waarop is aangegeven waar in de speelautomatenhal de speelautomaten worden opgesteld.
 • Een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.
 • Een huur- of koopcontract van het betreffende pand.

Contactgegevens: www.utrecht.nl/bwo

Voorwaarden

 • De vergunningaanvrager, de beheerder en de bedrijfsleider moeten voldoen aan zedelijkheidseisen.
 • De vergunningaanvrager, de beheerder en de bedrijfsleider moeten in het bezit zijn van het 'GGZ Nederlands Certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra'.
 • De speelautomatenhal is uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk.
 • De beheerders zijn 25 jaar of ouder.
 • De exploitatie van de speelautomatenhal is niet strijdig met het bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening.
 • In de speelautomatenhal schenkt u geen dranken voor bezoekers. U mag wel 1 automaat koud voor frisdrank en 1 automaat warm voor koffie en thee plaatsen.
 • De exploitatievergunning speelautomatenhal is persoons- en adresgebonden. Ze is dus niet overdraagbaar.
 • Omdat de gemeente een uitsterfbeleid heeft voor speelautomatenhallen, is het niet mogelijk om de speelautomatenhal te verplaatsen naar een ander bedrijfspand binnen de gemeente Utrecht. Verhuizing wordt gezien als een vertrek van de bestaande locatie, waarna geen vergunning meer wordt verleend. Verhuizen kan voorlopig dus niet zonder verlies van vergunning.
 • Als uw speelautomatenhal een nieuwe beheerder heeft, vult u opnieuw het aanvraagformulier speelautomatenhal in

Kosten 2020

 • € 1.604,10 voor een exploitatievergunning speelautomatenhal
 • €      93,70 publicatiekosten

U betaalt voor de aanwezigheidsvergunning voor een speelautomaat per jaar:

 • € 34,00 basisbedrag 
 • € 13,55 per speelautomaat  

Naar boven