Melding voorgenomen huwelijk

Voordat u kunt trouwen, moet u uw voorgenomen huwelijk melden (vroeger ‘ondertrouw’). U moet dit van tevoren melden bij de gemeente waar u wilt trouwen. U kunt dus niet trouwen zonder dat u eerst uw voorgenomen huwelijk hebt gemeld. Hoe u dat doet leest u hier.

Waar hier over ‘huwelijk’ en ‘trouwen’ wordt gesproken bedoelen we ook ‘geregistreerd partnerschap’ en ‘partnerschap registreren’.

Bent u Nederlander maar woont u in het buitenland? Meld uw voorgenomen huwelijk dan bij de gemeente Den Haag. Alleen dan kunt u in Nederland trouwen.

Meld op tijd

Tussen de melding en het huwelijk moet minimaal 14 dagen en mag maximaal 1 jaar zitten. Zorg dus dat u uw huwelijk ruim op tijd meldt. De melding van een voorgenomen huwelijk is gratis.

Leg de trouwdatum en trouwlocatie die u wilt zo snel mogelijk vast bij de gemeente. Doe dit bij voorkeur ten minste 3 maanden van tevoren. In de populaire trouwmaanden mei/juni/september of bij bijzondere data moet u hiervoor een nog langere periode aanhouden om teleurstellingen te voorkomen.

Trouwen in Utrecht? Meld het hier.

Gaat u in Utrecht trouwen? Meld dan samen met uw partner uw voorgenomen huwelijk bij de gemeente Utrecht. Dit kan op 3 manieren.

 • 1. Online via DigiD
  U logt beiden in met ieder uw eigen DigiD en doet daarmee samen digitaal melding van uw voorgenomen huwelijk. Zodra wij akkoord zijn met de melding maakt u een vervolgafspraak om aan de balie andere zaken te regelen. Zoals: de trouwdatum, het trouwboekje, getuigen, betaling van de huwelijkskosten en het laten vaststellen van uw identiteit. U moet hiervoor samen langskomen. Is de online melding niet volledig? Dan nemen wij contact met u op. We vertellen u dan wat u nog moet doen. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.

  Wilt u een online melding doen? Lees dan éérst de voorwaarden en wat u nodig hebt.

Let op: u moet het formulier samen met uw partner invullen! U hebt allebei uw DigiD nodig.

Melden voorgenomen huwelijk

 • 2. Op afspraak aan de balie
  U komt samen langs en kunt dan meteen andere zaken regelen, zoals een trouwboekje, getuigen, trouwdatum, betaling van de huwelijkskosten en het laten vaststellen van uw identiteit. Bel naar telefoonnummer 14 030 voor een afspraak. Het telefoongesprek duurt ongeveer 15 minuten. Zorg dat u achternamen en geboortedata van u beiden bij de hand heeft. U hoort dan meteen of er in uw geval eerst nog (buitenlandse) documenten nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat u trouwt met iemand uit het buitenland. In sommige gevallen moeten buitenlandse documenten voorzien zijn van legalisatie en een officiële vertaling. Lees ook wat u mee moet nemen naar uw afspraak aan de balie.

 • 3. Videobellen
  Hebt u meerdere vragen over trouwen in Utrecht? Of spreekt u ons liever persoonlijk? Sinds kort kunt ook kiezen voor een videogesprek. Deze optie is beschikbaar voor algemene informatie over trouwen en meldingen voorgenomen huwelijk (ondertrouw).*

  Afspraak maken videobellen

  Na het plannen van het gesprek ontvangt u direct een bevestiging en een agendaverzoek in uw mail. Daarin vindt u een link om eenvoudig deel te nemen aan het gesprek vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone.

  * Let op!
  Om over dit onderwerp een afspraak voor videobellen te kunnen maken moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • meerderjarig zijn
  • minimaal 6 maanden staan ingeschreven in de basisregistratie
  • op dit moment ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben
  • de gegevens van de ouders kunnen doorgeven

Ga snel naar onderstaande onderwerpen:

Voorwaarden voor online melden voorgenomen huwelijk

 • U en uw partner wonen allebei ten minste een half jaar in Nederland.
 • U trouwt in de gemeente Utrecht.
 • U bent allebei 18 jaar of ouder op de trouwdatum.
 • Informatie over bijvoorbeeld uw ouders en eventuele eerdere huwelijken zijn in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) bij uw gegevens geregistreerd. Dit kunt u controleren op MijnOverheid.nl. Log in met uw DigiD en bekijk deze informatie via ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Basisregistratie Personen’ en ‘Familie’. Deze gegevens hebt u ook nodig bij het invullen van de digitale melding. Hou ze dus bij de hand. Ontbreken er gegevens over uw ouders of eerdere huwelijk(en)? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030.
 • Controleer vooraf of u de verklaring schijnhuwelijk  moet afleggen.

Wat u nodig hebt om uw voorgenomen huwelijk online te melden

 • Uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Een digitaal bestand van uw paspoort, identiteitskaart en/of verblijfsvergunning
 • Een digitaal bestand van het identiteitsbewijs van uw getuigen
 • De persoonsgegevens van uw ouder(s), eventuele eerdere huwelijkspartner(s) en minderjarige kinderen. U vindt deze gegevens ook op MijnOverheid.nl.
 • Staat u onder curatele? Lever dan ook de gegevens van uw curator en een digitaal bestand van zijn/haar toestemmingsverklaring dat u mag trouwen.

Melding akkoord/niet akkoord

Hebt u een melding gedaan? Dan beoordelen wij of u aan alle voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval dan nemen we contact met u op. We vertellen u dan wat er nog nodig is.

Is de melding van uw voorgenomen huwelijk in orde, dan ontvangt u van ons per mail een bericht. U kunt dan een vervolgafspraak maken om langs te komen om alles verder te regelen. Zoals betaling van de huwelijkskosten en het vaststellen van uw identiteit.

Neem mee naar uw afspraak bij de balie

Komt u langs voor de melding van uw voorgenomen huwelijk? Of komt u langs nadat u uw voorgenomen huwelijk digitaal gemeld hebt en u bericht heeft gehad dat deze akkoord is? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 030. Kom samen langs en neem allebei het volgende mee naar de afspraak:

 • Geldig paspoort of geldige identiteitskaart van u beiden (geen rijbewijs)
 • Uw verblijfsdocument(en) (wanneer van toepassing)
 • Kopie identiteitsbewijs van uw getuigen (als u die nog niet online naar ons hebt opgestuurd)
 • Bankpas of contant geld. Aan de balie betaalt u de kosten voor het trouwen in Utrecht (De melding van het voorgenomen huwelijk is gratis)

Verklaring schijnhuwelijk afleggen

Hebt u of uw partner een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU/EER)  en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (dit staat op de voorkant van uw verblijfspasje)? Dan moet u allebei de verklaring schijnhuwelijk bij de melding voorgenomen huwelijk afleggen.

Hiermee verklaart u dat u niet trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen. Vermoeden wij dat er toch sprake is van een schijnhuwelijk, dan stellen wij een onderzoek in. Zijn wij hierna overtuigd dat er mogelijk sprake is van een schijnhuwelijk, dan weigert de gemeente aan de huwelijksvoltrekking of het geregistreerd partnerschap mee te werken. De eigen verklaring blijft bewaard voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat moet u vooraf weten

Getuigen 

U hebt samen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen.
Voorwaarden getuigen:

 • Ouder dan 18 jaar
 • In het bezit van een geldig identiteitsbewijs
 • U moet uw getuigen zelf regelen, de gemeente doet dit niet voor u

Beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 trouwt u standaard in een beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen of het trouwen op huwelijkse voorwaarden vindt u op rijksoverheid.nl en op notaris.nl.

U hoeft niet door te geven aan de gemeente of u gaat trouwen in beperkte gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden.

Naar boven