Sociale prestatie en dagondersteuning, subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor het organiseren van activiteiten voor kwetsbare inwoners zoals ouderen, mensen met een fysieke of psychische beperking of langdurige werklozen. Door deze activiteiten zorgt ervoor dat zij meedoen in de samenleving in Utrecht en de dag zinvol kunnen invullen. U kunt van 15 juli tot en met 1 oktober 2020 deze subsidie voor het jaar 2021 aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Over de laatste 2 onderwerpen leest u meer in bijlage 3 en 4 van het uitvoeringskader subsidies (pdf, 895 kB).

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?
Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven