Sociale prestatie en dagondersteuning, subsidie aanvragen

Deze jaarlijkse subsidie is voor activiteiten voor sociaal kwetsbare inwoners. Deze dagactiviteiten moeten de participatie versterken van deze inwoners.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • voorstel volgens de eisen in artikel 8 van de beleidsregel
  • sluitende begroting - bekijk de toelichting (pdf, 83 kB)

Aanvragen

U kunt tot en met 1 oktober 2018 de subsidieaanvraag voor 2019 indienen. Hebt u een meerjarige subsidie gekregen? Dan kunt u ditzelfde formulier gebruiken om het plan voor 2019 in te dienen.

Vraag subsidie aan (als organisatie)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Over de laatste 2 onderwerpen leest u meer in bijlage 3 en 4 van het uitvoeringskader subsidies (pdf, 895 kB).

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt voor 31 december 2019 een besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie

Naar boven