Sociale prestatie en dagondersteuning, subsidie aanvragen

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Deze jaarlijkse subsidie is voor activiteiten voor sociaal kwetsbare inwoners. Deze dagactiviteiten moeten de participatie versterken van deze inwoners.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • voorstel volgens de eisen in artikel 8 van de beleidsregel
  • sluitende begroting - bekijk de toelichting (pdf, 83 kB)

Aanvragen

U kunt van juli tot en met 1 oktober de subsidieaanvraag voor het volgende jaar indienen.

Vraag subsidie aan (als organisatie)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Over de laatste 2 onderwerpen leest u meer in bijlage 3 en 4 van het uitvoeringskader subsidies (pdf, 895 kB).

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt voor 31 december een besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie

Naar boven