Kinderopvang met sociaal-medische indicatie, vergoeding vragen

Hebt u sociale of medische problemen en wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie aanvragen. Als u deze indicatie krijgt, vergoeden wij tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang.

Opvang betalen tijdens sluiting

Is de opvang gesloten door maatregelen tegen corona? Dan is het belangrijk dat u de opvang blijft betalen. U krijgt ook de vergoeding voor de sociaal-medische indicatie (SMI)-regeling doorbetaald.

Wanneer krijgt u mogelijk een sociaal-medische indicatie?

 • U bent langere tijd ziek waardoor u niet volledig voor uw kind(eren) kunt zorgen.
 • U hebt problemen in uw gezin waardoor u niet volledig voor uw kind(eren) kunt zorgen.

Voorwaarden

 • U woont met uw gezin in Utrecht op hetzelfde adres.
 • Uw kind(eren) in het gezin hebben een leeftijd tussen 0 tot en met 12 jaar.
 • U hebt geen recht op geld voor kinderopvang van de Belastingdienst of UWV.
 • U volgt een behandeling of krijgt begeleiding of u gaat dit doen.
 • De vergoeding is voor maximaal 2 dagen opvang. Als uit de sociaal-medische indicatie blijkt dat u meer kinderopvang nodig hebt, kan het voor meer dagen zijn.

Wat stuurt u mee?

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID, geen rijbewijs)
 • informatie over de hoogte van uw inkomen, bijvoorbeeld een kopie van de specificatie inkomen en de laatste jaaropgave(s), óf van uw laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting, óf een inkomensverklaring (IB 60) van de Belastingdienst
 • kopie van uw bankpas of afschrift van het rekeningnummer waarop u de vergoeding wilt ontvangen. Wilt u dat wij de vergoeding rechtstreeks aan de kinderopvang betalen? Stuur dan een document mee waarop duidelijk staan: het bankrekeningnummer van de kinderopvang, het adres en het logo.
En als u dit hebt:
 • verslag van een hulpverlener met uitleg van uw situatie
 • kopie van het ondertekende contract kinderopvang met het urenoverzicht

Aanvragen

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Na uw aanvraag krijgt u een uitnodiging van een onafhankelijk arts. Deze arts geeft ons een advies over de sociaal-medische indicatie. Daarna kunnen wij uw aanvraag verder behandelen.

Ontvangt u deze vergoeding al? En wilt u deze vergoeding aanvragen voor een nieuw kalenderjaar? Dan hebben wij al een advies van een arts. U krijgt wel opnieuw een uitnodiging van een arts als dat advies niet meer geldig is.

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u een besluit over de vergoeding. Soms kan het langer duren als wij nog gegevens van u nodig hebben. Wij raden u aan om te wachten met het aanmelden van uw kind bij de kinderopvang totdat u ons besluit hebt ontvangen.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Bel dan naar 030 – 286 52 11. Dan kijken wij samen met u hoe wij u kunnen helpen bij uw aanvraag.
U kunt ook online een afspraak maken voor hulp bij uw aanvraag. Of voor informatie en advies over deze regeling.

Verandering doorgeven

Hebt u een vergoeding (aangevraagd)? En verandert er iets in uw (financiële) situatie of in de kinderopvang? Geef dit dan aan ons door. Ook veranderingen in de situatie van uw partner.
Dit geeft u bijvoorbeeld aan ons door:
 • Er wijzigt iets in de kinderopvang.
 • U wilt de vergoeding kinderopvang stopzetten.
 • Uw inkomen wijzigt.
 • U gaat verhuizen of u woont tijdelijk ergens anders.
 • U wilt uw bankrekening wijzigen.
U hebt uw DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Naar boven