Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Komt uw cultuur- of erfgoedinstelling, vereniging of bedrijf in de problemen door de coronamaatregelen? U kunt tot 1 oktober 2022 deze subsidie aanvragen.

Waarvoor is deze subsidie?

Voorwaarden

 • U hebt een Utrechtse cultuur- of erfgoedinstelling zonder doel om winst te maken.
 • De subsidie is voor tekorten die ontstaan zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om de coronamaatregelen in de periode waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • U kunt de subsidie aanvragen voor het hele jaar 2022.

Lees alle voorwaarden in de Nadere regel noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2022.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • Begroting: een compleet ingevuld 'format compensatie Covid-19 2022'. U stuurt dit mee als Excel-bestand. Vraag het format op via steunvoorcultuur@utrecht.nl.
 • Uw jaarrekening 2021 (neem hierin ook de cijfers van 2020 mee).
 • Een toelichting op de begroting en de jaarrekening.
 • Schriftelijk bewijs van financiële bijdragen van andere partijen.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan of is er iets veranderd in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende stukken toe:
 • Kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie van de statuten van uw vereniging of stichting.
 • Kopie van een bankafschrift of bankpas met IBAN. Bij toekenning van uw aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na 1 oktober 2022

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

   • Ontvangt u geen meerjarensubsidie in 2022? Dan krijgt u maximaal € 360.000 aan subsidie over 2022.

Lees meer over de hoogte van het subsidiebedrag en hoe dit berekend wordt in de nadere regel noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2022.

Hulp of advies

   Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via
subsidie@utrecht.nl
   of 030 – 286 33 36.

Meer over subsidies

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.