Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen, subsidie aanvragen

Komt uw cultuur- of erfgoedinstelling, vereniging of bedrijf in de problemen door de coronamaatregelen? U kunt dan tot en met 9 mei 2021 deze subsidie aanvragen.

Waarvoor is deze subsidie?

U kunt deze subsidie krijgen voor het uitvoeren van de culturele activiteiten van uw bedrijf, stichting of vereniging. Hiermee zorgt u dat het cultuuraanbod bereikbaar is en blijft voor inwoners en bezoekers van de stad. Ook draagt u bij aan het behoud van de Utrechtse cultuur- en erfgoedorganisaties in de stad.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd door Utrechtse cultuur- en erfgoedinstellingen die geen doel hebben om winst te maken. Lees de voorwaarden in de nadere regel noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2020 en 1e helft 2021.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
  • Begroting: een compleet ingevuld 'format compensatie tekort corona'. U stuurt dit mee als Excel-bestand. Vraag het format op via czbusinesscontrol@utrecht.nl
  • Uw jaarrekening 2019 (neem hierin ook de cijfers van 2018 mee).
  • Schriftelijk bewijs van financiële bijdragen van andere partijen.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan of is er iets veranderd in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende stukken toe:
  • Kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Kopie van de statuten van uw vereniging of stichting.
  • Kopie van een bankafschrift of bankpas met IBAN. Bij toekenning van uw aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk 8 augustus 2021 een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  • Ontvangt u geen meerjarensubsidie in 2021? Dan krijgt u maximaal € 300.000 aan subsidie over 2020 en maximaal € 180.000 aan subsidie voor het 1e halfjaar van 2021.
  • Amateurkunstvereniging of -stichting? Dan krijgt u maximaal € 3.000 subsidie over 2020 en maximaal € 1.800 subsidie voor het 1e halfjaar van 2021.

Lees meer over de hoogte van het subsidiebedrag en hoe dit berekend wordt in de nadere regel noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2020 en 1e helft 2021.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer over subsidies

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven