Taalschool, subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor de taalschool: taalonderwijs en adequate begeleiding aan nieuwkomers in het primair onderwijs. Dit zijn kinderen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en de taal onvoldoende machtig zijn om succesvol aan het onderwijs deel te nemen.

U kunt tot en met 1 oktober 2018 de subsidieaanvraag voor de eerste 7 maanden van 2019 indienen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • Een jaarplan van de school
  • Een sluitende begroting
  • Een overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en)

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden staan in de beleidsregel onderwijs.

Wat kunt u verwachten?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december 2018 een besluit.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven