Tijdelijke terrasuitbreiding, verzoek indienen

Een horecabedrijf kan in verband met het coronavirus, onder voorwaarden zijn terras tijdelijk uitbreiden of een terras maken. Hiervoor doet u een 'Verzoek tijdelijke terrasuitbreiding'. De gemeente beoordeelt dan of dit veilig kan. Horecabedrijven aan een plein maken samen een plan. Andere horecabedrijven doen een verzoek om uitbreiding grenzend aan het bestaande terras. In sommige gevallen mogen horecabedrijven op andere plekken uitbreiden dan grenzend aan hun zaak.

Krijgt u toestemming om veilig en volgens alle regels het terras uit te breiden? Dan geldt dit tot maximaal 1 april 2021.

Heeft u al een uitgebreid terras? De eerder verleende toestemming is geldig tot 1 april 2021. U hoeft niet opnieuw een aanvraag te doen. Er gelden vanaf 22 oktober 2020 wel een aantal extra voorwaarden. Het gaat om:

 • Sluitingstijden van uw terras
 • Duurzaam verwarmen van uw terras
 • In gesprek gaan met omwonenden als zij overlast van uw terras ervaren

Zie de onderste punten van de voorwaarden hieronder.

Voorwaarden

 • Een verzoek indienen kan alleen door de vergunninghouder van de uitgegeven horecavergunning.
 • U moet het kenmerk van de horecavergunning die u hebt invullen.
 • Horecabedrijven die gebruik willen maken van een plein moeten samen een plan maken. Horecabedrijven die niet willen meedoen moeten akkoord gaan dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken. Het aantal stoelen en tafels mag niet meer zijn dan op het bestaande terras.
 • Horecabedrijven die samen een plek willen gebruiken die niet in de directe omgeving van hun horecabedrijven ligt moeten samen een plan maken.
 • Komt uw terras voor een gebouw naast u? Dan moet u toestemming vragen aan de gebruiker/eigenaar van het pand. Het aantal stoelen en tafels mag niet meer zijn dan op het bestaande terras.
 • Kleine horecabedrijven die geen terras hebben of een klein terras hadden met maximaal 5 tafels en/of maximaal 20 zitplaatsen, mogen ook op andere plekken uitbreiden dan grenzend aan hun bedrijf, als er voldoende toezicht is op het terras. Ook moet er voldoende draagvlak zijn in de omgeving.
 • Op terrassen mag alleen zittend aan een tafel worden plaatsgenomen.
 • De terrasinrichting moet flexibel geplaatst worden. Wanneer het terras niet gebruikt wordt moeten parasols, windschotten, terrasschuttingen en dergelijke verwijderd worden zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers.
 • Als de openbare ruimte te druk wordt, kan worden besloten om het terras geheel, gedeeltelijk of voor bepaalde tijdvakken te sluiten.
 • U zorgt voor de veiligheid van gasten, medewerkers en de gebruikers van de openbare weg. Dit doet u volgens de regels van de gemeente, overheid en het RIVM.
 • Buiten het terras moet een minimale doorgang zijn van 4 meter voor hulpdiensten.
 • Voetgangers moeten veilig 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.
 • U mag in een straat een terrasscherm plaatsen om een terras direct naast een looproute af te schermen. Bij pleinen mag dit niet.
 • Muziek op het terras is verboden.
 • Als uw tijdelijke terras direct grenst aan uw bestaande terras, dan moet het gehele terras uiterlijk om 01.00 uur gesloten zijn (of eerder wanneer er sluitingstijden in uw exploitatievergunning zijn opgenomen).
 • Als uw tijdelijke terras niet direct grenst aan uw bestaande terras, dan sluit het terras om 21.00 uur en is het om 22.00 uur opgeruimd.  
 • U verwarmt het terras zo duurzaam mogelijk. Dat betekent geen verwarming met aardgas of biogas. Wat wel mogelijk is, zijn fleecedekens of kussens, elektrische dekens of verwarmde kussens, verwarming van zitplekken of tafels of infraroodverwarming met elektrische panelen.
 • Als omwonenden overlast van uw terras ervaren, dan gaat u met hen in gesprek.

Wat stuurt u mee?

De volgende bijlagen moet u meesturen.

Horecabedrijven aan plein

 • Inrichtingsplan (met maatvoering) voor de uitbreiding op het plein en de bestaande terrassen, met daarop een duidelijke indeling van tafels en zitplaatsen.
 • Een plan met de maatregelen die u neemt om te voldoen aan de noodverordening en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (bijvoorbeeld terrasafschermingen, wachtrijen, toiletbezoek).
 • Schriftelijk akkoord van alle horecabedrijven die nu een terras aan of op het plein hebben.
 • Doen niet alle horecabedrijven mee? Dan stuurt u een verklaring mee van de horecabedrijven die niet meedoen. Hierin staat dat zij akkoord zijn dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken.
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, moet u toestemming hebben van de bewoners dat zij akkoord gaan met de tijdelijk uitbreiding.

Horecabedrijven andere locatie

 • Inrichtingsplan (met maatvoering) van het terrein, met daarop een duidelijke indeling van tafel, zitplaatsen, uitgiftepunten (drank/eten), sanitaire units, enzovoorts.
 • Plan met maatregelen die genomen worden om te voldoen aan de Noodverordening en verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen (bijvoorbeeld afschermingen, wachtrijen, toiletbezoek etc.).
 • Duidelijk en te controleren bewijs van hoe de financiering is georganiseerd.
 • Bewijs waarin u laat zien dat er voldoende draagvlak is van bewoners en bedrijven rondom de locatie waar u wilt uitbreiden.

Individueel horecabedrijf

 • Plattegrond met de nieuwe indeling van het bestaande terras en de gewenste uitbreiding. Geef daarop duidelijk de indeling van tafels en zitplaatsen aan (schaal 1:100 met maten).
 • Een plan met de maatregelen die u neemt om te voldoen aan de noodverordening en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (bijvoorbeeld terrasafschermingen, wachtrijen, toiletbezoek).
 • Komt uw terras voor een aangrenzend gebouw? Dan stuurt u een verklaring mee van de gebruiker/eigenaar, dat hij/zij akkoord is met de uitbreiding van uw terras voor hun gebouw.
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, moet u toestemming hebben van de bewoners dat zij akkoord gaan met de tijdelijk uitbreiding.
 • Wanneer u geen terras hebt of een klein terras had met maximaal 5 tafels en/of maximaal 20 zitplaatsen en wilt uitbreiden, dan moet u laten zien dat er voldoende draagvlak is van bewoners en bedrijven bij de locatie waar u wilt uitbreiden.

Verzoek indienen

Belangrijk vooraf:
 • U hebt het kenmerk van uw horecavergunning nodig.

Verzoek voor tijdelijke terrasuitbreiding indienen

U krijgt bericht via e-mail.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Meer informatie

Kijk op www.utrecht.nl/horecaloket

Naar boven