Tijdelijke terrasuitbreiding, verzoek indienen

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Een bestaand horecaterras kan onder voorwaarden tijdelijk uitbreiden in verband met het coronavirus. Hiervoor doet u een 'Verzoek tijdelijke terrasuitbreiding'. De gemeente beoordeelt dan of dit veilig kan. Horecabedrijven aan een plein maken samen een plan. In andere gevallen doet een horecabedrijf een verzoek om uitbreiding grenzend aan het bestaande terras.

Krijgt u toestemming om veilig en volgens alle regels het terras uit te breiden? Dan geldt dit tot maximaal 1 november 2020.

Voorwaarden

 • Een verzoek indienen kan alleen door de vergunninghouder van de uitgegeven horecavergunning.
 • U moet het kenmerk van de horecavergunning die u hebt invullen.
 • Horecabedrijven die gebruik willen maken van een plein moeten samen een plan maken. Horecabedrijven die niet willen meedoen moeten akkoord gaan dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken.
 • Een individueel horecabedrijf mag alleen het terras uitbreiden als het grenst aan het bestaande terras. Komt uw terras voor een gebouw naast u? Dan moet u toestemming vragen aan de gebruiker/eigenaar van het pand.
 • Het aantal stoelen en tafels mag niet meer zijn dan op het bestaande terras.
 • Op terrassen mag alleen zittend aan een tafel worden plaatsgenomen.
 • De terrasinrichting moet flexibel geplaatst worden. Wanneer het terras niet gebruikt wordt moeten parasols, windschotten, terrasschuttingen en dergelijke verwijderd worden zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers.
 • Als de openbare ruimte te druk wordt, kan worden besloten om het terras geheel, gedeeltelijk of voor bepaalde tijdvakken te sluiten.
 • U zorgt voor de veiligheid van gasten, medewerkers en de gebruikers van de openbare weg. Dit doet u volgens de regels van de gemeente, overheid en het RIVM.
 • Buiten het terras moet een minimale doorgang zijn van 4 meter voor hulpdiensten.
 • Voetgangers moeten veilig 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.
 • U mag in een straat een terrasscherm plaatsen om een terras direct naast een looproute af te schermen. Bij pleinen mag dit niet.
 • Muziek op het terras is verboden.

Wat stuurt u mee?

De volgende bijlagen moet u meesturen.

Horecabedrijven aan plein

 • Inrichtingsplan (met maatvoering) voor de uitbreiding op het plein en de bestaande terrassen, met daarop een duidelijke indeling van tafels en zitplaatsen.
 • Een plan met de maatregelen die u neemt om te voldoen aan de noodverordening en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (bijvoorbeeld terrasafschermingen, wachtrijen, toiletbezoek).
 • Schriftelijk akkoord van alle horecabedrijven die nu een terras aan of op het plein hebben.
 • Doen niet alle horecabedrijven mee? Dan stuurt u een verklaring mee van de horecabedrijven die niet meedoen. Hierin staat dat zij akkoord zijn dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken.
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, moet u toestemming hebben van de bewoners dat zij akkoord gaan met de tijdelijk uitbreiding.

Individueel horecabedrijf

 • Plattegrond met de nieuwe indeling van het bestaande terras en de gewenste uitbreiding. Geef daarop duidelijk de indeling van tafels en zitplaatsen aan (schaal 1:100 met maten).
 • Een plan met de maatregelen die u neemt om te voldoen aan de noodverordening en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (bijvoorbeeld terrasafschermingen, wachtrijen, toiletbezoek).
 • Komt uw terras voor een aangrenzend gebouw? Dan stuurt u een verklaring mee van de gebruiker/eigenaar, dat hij/zij akkoord is met de uitbreiding van uw terras voor hun gebouw.
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, moet u toestemming hebben van de bewoners dat zij akkoord gaan met de tijdelijk uitbreiding.

Verzoek indienen

Belangrijk vooraf:
 • U hebt het kenmerk van uw horecavergunning nodig.

Verzoek voor tijdelijke terrasuitbreiding indienen

U krijgt bericht via e-mail.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Meer informatie

Kijk op www.utrecht.nl/horecaloket

Naar boven