Tijdelijk terras, vergunning aanvragen

Horecaondernemers kunnen een vergunning aanvragen om hun terras uit te breiden of een terras te maken. De gemeente beoordeelt of dit veilig kan. Hiervoor vraagt u een vergunning aan. Voor horecabedrijven aan een plein geldt als regel dat zij samen een plan maken. Andere horecabedrijven vragen een vergunning aan voor uitbreiding direct naast het bestaande terras. Soms mogen horecabedrijven op andere plekken uitbreiden dan direct naast hun zaak.

Krijgt u een vergunning, dan is die geldig tot 1 november 2021 (of korter, als de 1,5 meter maatregel niet meer nodig is).

Al eerder toestemming?

Had u al toestemming om het terras uit te breiden en waren er geen klachten van omwonenden? En wordt de uitbreiding waarvoor u nu een vergunning aanvraagt precies hetzelfde? Dan hebt u geen bijlagen nodig bij uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag dan sneller. Bij de vergunning die u nu aanvraagt, wordt gekeken of dit mag volgens het bestemmingsplan. Bij het gedogen vorig jaar is hierop niet gecontroleerd. Soms hebt u daarom nu ook een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Is dit voor u van toepassing? Dan nemen wij contact met u op, nadat uw aanvraag bij ons binnen is.

Voorwaarden

 • Een vergunning aanvragen kan alleen door de vergunninghouder van de uitgegeven horecavergunning.
 • Soms hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Is dit voor u van toepassing? Dan nemen wij contact met u op, nadat uw aanvraag bij ons binnen is.
 • Wilt u gebruikmaken van een plein? Maak dan een plan samen met andere horecabedrijven. Horecabedrijven die niet willen meedoen moeten akkoord gaan dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken.
 • Wilt u samen met andere horecabedrijven een plek gebruiken die niet in de directe omgeving van uw horecabedrijf ligt? Dan moet u samen een plan maken.
 • Komt uw terras voor een gebouw naast u? Dan moet u toestemming vragen aan de gebruiker/eigenaar van dit gebouw.
 • Bezoekers moeten op de terrassen aan een tafel zitten
 • Wordt het terras niet gebruikt? Dan moet u het terras leegmaken, zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers. Dit houdt in dat u alle parasols, windschotten, terrasschuttingen, en andere voorwerpen verwijdert.
 • Als de openbare ruimte te druk wordt, kan de gemeente besluiten om het terras helemaal, voor een deel of voor bepaalde tijdvakken te sluiten.
 • U zorgt voor de veiligheid van gasten, medewerkers en de gebruikers van de openbare weg. Dit doet u volgens de regels van de gemeente, overheid en het RIVM.
 • Buiten het terras moet een minimale doorgang zijn van 4 meter voor hulpdiensten.
 • Voetgangers moeten veilig 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.
 • U mag in een straat een terrasscherm plaatsen om een terras direct naast een looproute af te schermen. Bij pleinen mag dit niet.
 • Muziek op het terras is verboden.
 • Als uw tijdelijke terras direct grenst aan uw bestaande terras, dan moet het gehele terras uiterlijk om 01.00 uur gesloten zijn (of eerder wanneer er sluitingstijden in uw exploitatievergunning zijn opgenomen).
 • Als uw tijdelijke terras niet direct grenst aan uw bestaande terras, dan sluit het terras door de week om 22.00 uur (en is om 23.00 uur opgeruimd). In het weekend sluit het terras om 23.00 uur (en is om 24.00 uur opgeruimd). Soms sluit het terras eerder als dit met omwonenden wordt afgesproken.
 • U verwarmt het terras zo duurzaam mogelijk. Dat betekent geen verwarming met aardgas of biogas. Wat wel mogelijk is, zijn fleecedekens of kussens, elektrische dekens of verwarmde kussens, verwarming van zitplekken of tafels of infraroodverwarming met elektrische panelen.
 • Als omwonenden overlast van uw terras hebben (gehad), dan gaat u met hen in gesprek en maakt u daarover afspraken.

Wat stuurt u mee?

De volgende bijlagen moet u meesturen.

Individueel horecabedrijf

 • Plattegrond met de nieuwe indeling van het bestaande terras en de gewenste uitbreiding met de directe omgeving (straat, stoep, enzovoorts). Schaal 1:100 met maten.
 • Komt uw terras voor een gebouw naast u? Dan stuurt u een verklaring mee van de gebruiker/eigenaar, dat hij/zij akkoord is met de uitbreiding van uw terras voor hun gebouw.
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, een bewijs waarin u laat zien wat het draagvlak is van de direct omwonenden.

Horecabedrijven aan plein

 • Inrichtingsplan (met maatvoering) voor de uitbreiding op het plein en de bestaande terrassen, met terrasgrenzen en de directe omgeving (straat, stoep, enzovoorts).
 • Schriftelijk akkoord van alle horecabedrijven die nu een terras aan of op het plein hebben.
 • Doen niet alle horecabedrijven mee? Dan stuurt u een verklaring mee van de horecabedrijven die niet meedoen. Hierin staat dat zij akkoord zijn dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken.
 • Grenst uw horecabedrijf direct aan woningen? Dan stuurt u een bewijs mee waarin u laat zien wat het draagvlak is van bewoners en bedrijven rond de plek waar u wilt uitbreiden.

Horecabedrijven andere locatie

 • Inrichtingsplan (met maten) van het terrein, met terrasgrenzen en de directe omgeving (straat, stoep, enzovoorts).
 • Duidelijk en te controleren bewijs van hoe de geldzaken is geregeld.
 • Bewijs waarin u laat zien dat er voldoende draagvlak is van bewoners en bedrijven rond de plek waar u wilt uitbreiden.

Aanvragen

Vraag een tijdelijke terrasvergunning aan

U krijgt bericht via e-mail.

Kosten

De gemeente onderzoekt of de kosten voor deze vergunning worden gecompenseerd of vervallen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat ondernemers geen extra kosten hebben. Voor eind 2021 nemen we hierover een besluit.

Meer informatie

Kijk op www.utrecht.nl/horecaloket

Naar boven