Tijdelijk terras, vergunning aanvragen

Horecaondernemers kunnen een vergunning aanvragen om in 2022 hun terras tijdelijk uit te breiden of een terras te maken. We beoordelen of dit veilig kan. U kunt deze vergunning alleen gebruiken als het door het coronavirus verplicht is om in de horeca 1,5 meter afstand te houden.

Tot wanneer is de vergunning geldig?

Uw vergunning geldt tot en met 31 oktober 2022. U mag de vergunning alleen gebruiken als door het coronavirus verplicht is om 1,5 meter afstand te houden in de horeca. Als deze regel niet meer geldt, mag u nog tot 2 weken na het afschaffen het tijdelijke terras hebben.

Had u al eerder een tijdelijk terras?

Had u aleerder een tijdelijk terras en waren er geen klachten van omwonenden? En wordt het tijdelijke terras waarvoor u nu een vergunning aanvraagt precies hetzelfde? Dan hebt u geen bijlagen nodig bij uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag dan sneller.

Soms ook omgevingsvergunning nodig

Wij kijken of het tijdelijk terras dat u aanvraagt veilig kan. Ook kijken we of dit mag volgens het bestemmingsplan. Soms hebt u daarom ook een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Is dit voor u van toepassing? Dan nemen wij contact met u op, nadat uw aanvraag bij ons binnen is.

Voorwaarden

 • De vergunning is alleen geldig als er volgens de landelijke regels 1,5 meter afstand gehouden moet worden in de horeca.
 • Een vergunning aanvragen kan alleen door de vergunninghouder van de uitgegeven horecavergunning.
 • Soms hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Is dit voor u van toepassing? Dan nemen wij contact met u op, nadat uw aanvraag bij ons binnen is.
 • Wilt u gebruikmaken van een plein? Maak dan een plan samen met andere horecabedrijven. Horecabedrijven die niet willen meedoen moeten akkoord gaan dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken.
 • Wilt u samen met andere horecabedrijven een plek gebruiken die niet in de directe omgeving van uw horecabedrijf ligt? Dan moet u samen een plan maken.
 • Komt uw terras voor een gebouw naast u? Dan moet u toestemming vragen aan de gebruiker/eigenaar van dit gebouw.
 • Bezoekers moeten op de terrassen aan een tafel zitten
 • Wordt het terras niet gebruikt? Dan moet u het terras leegmaken, zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers. Dit houdt in dat u alle parasols, windschotten, terrasschuttingen, en andere voorwerpen verwijdert.
 • Als de openbare ruimte te druk wordt, kan de gemeente besluiten om het terras helemaal, voor een deel of voor bepaalde tijdvakken te sluiten.
 • U zorgt voor de veiligheid van gasten, medewerkers en de gebruikers van de openbare weg. Dit doet u volgens de regels van de gemeente, overheid en het RIVM.
 • Buiten het terras moet een minimale doorgang zijn van 4 meter voor hulpdiensten.
 • Voetgangers moeten veilig 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.
 • U mag in een straat een terrasscherm plaatsen om een terras direct naast een looproute af te schermen. Bij pleinen mag dit niet.
 • Muziek op het terras is verboden.
 • U houdt zich aan de openingstijden. De openingstijden kunnen korter zijn door landelijke regels.
  • 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022 (winterperiode): het tijdelijke terras sluit om 21.00 uur en is om 22.00 uur opgeruimd.
  • Tijdelijk terras grenst direct aan uw bestaande terras: het hele terras is uiterlijk om 01.00 uur gesloten (of eerder, als er sluitingstijden in uw exploitatievergunning staan).
  • Tijdelijk terras grenst niet aan uw bestaande terras: het terras sluit doordeweeks om 22.00 en is om 23.00 uur opgeruimd. In het weekend sluit het terras om 23.00 uur en is om 24.00 uur opgeruimd. Soms sluit het terras eerder als dat met omwonenden wordt afgesproken.
 • U verwarmt het terras zo duurzaam mogelijk. Bijvoorbeeld met fleecedekens. U mag het terras niet verwarmen met aardgas of biogas.
 • Als omwonenden overlast van uw terras hebben (gehad), dan gaat u met hen in gesprek en maakt u daarover afspraken.

Wat stuurt u mee?

De volgende bijlagen moet u meesturen.

Individueel horecabedrijf

 • Plattegrond met de nieuwe indeling van het bestaande terras en de gewenste uitbreiding met de directe omgeving (straat, stoep, enzovoorts). Schaal 1:100 met maten.
 • Komt uw terras voor een gebouw naast u? Dan stuurt u een verklaring mee van de gebruiker/eigenaar, dat hij/zij akkoord is met de uitbreiding van uw terras voor hun gebouw.
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, een bewijs waarin u laat zien wat het draagvlak is van de direct omwonenden.

Horecabedrijven aan plein

 • Inrichtingsplan (met maatvoering) voor de uitbreiding op het plein en de bestaande terrassen, met terrasgrenzen en de directe omgeving (straat, stoep, enzovoorts).
 • Schriftelijk akkoord van alle horecabedrijven die nu een terras aan of op het plein hebben.
 • Doen niet alle horecabedrijven mee? Dan stuurt u een verklaring mee van de horecabedrijven die niet meedoen. Hierin staat dat zij akkoord zijn dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken.
 • Grenst uw horecabedrijf direct aan woningen? Dan stuurt u een bewijs mee waarin u laat zien wat het draagvlak is van bewoners en bedrijven rond de plek waar u wilt uitbreiden.

Horecabedrijven andere locatie

 • Inrichtingsplan (met maten) van het terrein, met terrasgrenzen en de directe omgeving (straat, stoep, enzovoorts).
 • Duidelijk en te controleren bewijs van hoe de geldzaken zijn geregeld.
 • Bewijs waarin u laat zien dat er voldoende draagvlak is van bewoners en bedrijven rond de plek waar u wilt uitbreiden.

Aanvragen

Vraag een tijdelijke terrasvergunning aan

U krijgt zo snel mogelijk bericht.

Kosten

Gratis.

Meer informatie

Kijk op www.utrecht.nl/horecaloket