Organisaties die beginnende en groeiende ondernemers ondersteunen 2019-2022, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organiseert u activiteiten, programma's en events voor snel groeiende bedrijven? En ondersteunen deze activiteiten het netwerk en groeiambities van vernieuwende ondernemers in Utrecht? Dan kunt u hiervoor subsidie vragen.

Voorwaarden

U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en organiseert activiteiten voor groeiers in een van de volgende marktgroepen:

  • Gezond gebouwde omgeving en energietransitie
  • Digitale technologie en –vaardigheden
  • Gezondheid
  • Onderwijs (edutech)
Lees alle eisen en voorwaarden in de beleidsregel versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers.

Waar is de subsidie voor?

Zelfstandigen en organisaties kunnen subsidie vragen voor activiteiten voor groeiers, zoals een acceleratorprogramma (intensieve begeleiding), samenwerkingsverband of opeenvolgende events (met structurele effecten).

Wat stuurt u mee?

Stuur de volgende bijlagen mee met uw aanvraag. De bijlagen moeten voldoen aan de eisen in artikel 6 van de beleidsregel. Geef ook een toelichting op de beoordelingscriteria in artikel 8.

  • activiteitenplan
  • planning
  • sluitende begroting

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie
Onderdeel van de aanvraag kan een korte presentatie aan het toetsingsteam zijn. U krijgt hiervoor een uitnodiging als wij uw aanvraag hebben beoordeeld.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de begrote subsidiabele kosten. De subsidieaanvraag is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…