Impulssubsidie cultuur aanvragen

Hebt u een vernieuwend cultureel initiatief of idee? Dan kunt u subsidie vragen om dit initiatief een impuls te geven. De subsidie is maximaal €2.500,-. Een uitgebreid projectplan is niet nodig. U kunt uw initiatief toelichten in het aanvraagformulier.

Wilt u subsidie vragen voor een project, productie of manifestatie? Bekijk dan de mogelijkheden van de projectsubsidie Cultuur.

Subsidie aanvragen

Er zijn 5 subsidierondes per jaar. De deadlines voor het indienen van aanvragen zijn in 2019: 15 januari, 15 maart, 15 mei, 16 september en 15 november.

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit een adviseur van de gemeente en specialisten van buiten de gemeente. U ontvangt na het indienen van uw aanvraag een uitnodiging om uw initiatief te presenteren aan de commissie. Deelname hieraan is een vereiste om in aanmerking te komen.

Vragen in het formulier

In het aanvraagformulier geeft u onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Geef een korte omschrijving van het initiatief
 • Waarom is het initiatief vernieuwend en op welk aandachtspunt?
 • Geef een specificatie van de kosten waar u subsidie voor vraagt
 • Wat is de planning van uw initiatief?
 • U kunt bijlagen uploaden in het formulier als u dat wilt.

Aanvragen namen een organisatie

Vraagt u namens een organisatie  voor het eerst subsidie aan? Of zijn er wijzigingen in de gegevens van uw organisatie? Upload dan de volgende stukken:

 • bankafschrift met IBAN voor het overmaken van de subsidie
 • uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • statuten van de organisatie

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Uw initiatief moet vernieuwend zijn en de potentie hebben om artistiek belangrijk te worden. Het moet voldoen aan één van de volgende aandachtspunten:

 • het artistieke concept is vernieuwend, of
 • er is aandacht voor en focus op inclusiviteit: iedereen kan meedoen of
 •  , of
 • de artistieke ontwikkeling van autodidacten(mensen die leren door zelfstudie) wordt bevorderd, of
 • er is verbinding met de wijk(en), of
 • het verrijkt en verandert het cultuuraanbod in Utrecht.

Alle eisen en criteria kunt u lezen in de beleidsregel projectsubsidies Cultuur.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal €2.500,- per initiatief. U kunt maximaal 2 keer voor hetzelfde initiatief subsidie krijgen.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 4 weken een besluit over uw aanvraag, tenzij wij u hier anders over informeren.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie

Naar boven