Impulssubsidie cultuur aanvragen

De gemeente steunt het culturele leven in de stad door impulssubsidies te geven voor experimentele culturele projecten in alle kunstdisciplines. Het gaat om initiatieven die bijzonder, vernieuwend of op een andere manier van waarde zijn voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.

Impulssubsidie cultuur:

  • is voor experimentele culturele projecten, pilots en nieuwe initiatieven die rijp zijn om in de praktijk uitgeprobeerd te worden
  • kan door particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven worden aangevraagd via een mondelinge pitch
  • bedraagt maximaal 50% van de kosten tot maximaal € 2.500
  • wordt in 5 rondes per jaar behandeld

Subsidie aanvragen

Stuur een begroting mee volgens de leidraad. Een uitgebreid projectplan is niet nodig.

U komt uw aanvraag bij de adviescommissie presenteren. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging met een datum en tijdstip.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt dan een besluit over de subsidieaanvraag. Binnen 4 weken na de deadline van de subsidieronde ontvangt u het besluit.

Wat zijn de criteria?

De adviescommissie beoordeelt subsidieaanvragen op basis van:

  • artistieke kwaliteit
  • betekenis voor de stad
  • ondernemerschap van de aanvrager
Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria in de beleidsregel projectsubsidies Cultuur.

Planning

Deadline subsidieronde Datum voor de presentatie
15 maart 1 april
15 mei 3 juni
16 september 30 september
15 november Nog niet bekend

Hebt u vragen?

Mail naar subsidie@utrecht.nl of bel 030 – 286 33 36.

Lees ook...

Hebt u al een uitgebreid projectplan voor een cultureel project, productie of manifestatie? Bekijk dan de mogelijkheden van de projectsubsidie Cultuur.

Naar boven