Impulssubsidie cultuur aanvragen

We steunen het culturele leven in de stad door impulssubsidies voor startende culturele projecten in alle kunstdisciplines. Het gaat om initiatieven die artistiek nog kunnen groeien, bijdragen aan de ontwikkeling van talent en/of een bijzondere aanvulling zijn op het aanbod in de stad. Of creatieve initiatieven die reageren op de gevolgen van de coronamaatregelen, inhoudelijk of door de manier van (digitaal) presenteren.

De subsidie is voor nieuwe culturele projecten, pilots en initiatieven die rijp zijn om in de praktijk uitgeprobeerd te worden.

Zomerstop

Doet u de aanvraag in juli of augustus? Dan behandelen we deze vanaf 1 september. De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt kunnen dan pas starten na 6 oktober.

Voorwaarden

  • Particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven kunnen de subsidie aanvragen.
  • U vertelt meer over uw plan in een gesprek met de gemeente (zie hieronder bij 'Na uw aanvraag').
  • U vraagt subsidie aan voor een activiteit die u in de gemeente Utrecht aan publiek presenteert.
  • De presentatie van uw activiteit is niet eerder dan 5 weken na het indienen van uw aanvraag.

We beoordelen de subsidieaanvragen op basis van:

  • de artistieke potentie van het project
  • de ontwikkeling van het talent van de aanvrager
  • de aanvulling op het bestaande aanbod in de stad.

Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria in de nadere regel Impulssubsidies Cultuur.

Wat stuurt u mee?

Stuur een begroting mee volgens de leidraad in de nadere regel Impulssubsidies Cultuur (bijlage). Lever de bestanden aan als pdf.

Stuur liever geen activiteitenplan mee. U beantwoordt in het aanvraagformulier een aantal vragen. Daarna komt u uw aanvraag bij ons presenteren (zie hieronder bij 'Na uw aanvraag').

Subsidie aanvragen

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie of zzp'er kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 2.500 krijgen. De subsidie is voor maximaal 50% van de kosten. Dit betekent dat u de andere helft van de kosten zelf moet dekken door bijvoorbeeld andere subsidies of publieksinkomsten.

Na uw aanvraag

Wij bekijken eerst of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een adviseur. Dit gesprek is digitaal. Het duurt ongeveer 20 minuten. In het gesprek kunt u meer vertellen over uw aanvraag en stelt de adviseur vragen. Dit gesprek gebruiken we om een besluit te nemen over uw aanvraag.

We proberen ons besluit ongeveer 5 weken na het indienen van uw aanvraag toe te sturen. Bij drukte kan het wat langer duren. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen die in juli of augustus binnenkomen, nemen we vanaf 1 september in behandeling. U kunt dan in oktober uw presentatiemoment plannen. Dit in verband met de verwerkingstijd.

Hulp of advies

Hebt u vragen over deze regeling? Of over het aanvragen? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Neem voor inhoudelijke vragen contact op via projectsubsidiecultuur@utrecht.nl.

Lees ook...

Hebt u al een uitgebreid projectplan voor een cultureel project, productie of manifestatie? Bekijk dan de mogelijkheden van de projectsubsidie Cultuur.