Uittreksel of akte aanvragen

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aanvragen. Dit doet u bij de gemeente waar u woont. U kunt ook een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Snel naar:
Uittreksel burgerlijke stand (bijvoorbeeld huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte)
Uittreksel voor iemand anders aanvragen
Uittreksel in een andere taal

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)  (vroeger GBA)

In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Bijvoorbeeld uw naam en uw huidige adres.

U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u woont.

Bij de aanvraag moet u aangeven waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: woningbouw, bewijs van in leven zijn, echtscheiding, burgerlijke staat aantonen, IND of stopzetten abonnement.

Zo weten wij welke gegevens wij op het uittreksel moeten vermelden. U kunt ook zelf aangeven welke gegevens u op het uittreksel wilt hebben.

Vraagt u het uittreksel online aan dan betaalt u vooraf met iDeal. Wij versturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.

Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

Kosten (2019)

 • € 16,50 Uittreksel BRP (digitale aanvraag of aanvraag aan de balie)
 • € 21,05 Uittreksel BRP (schriftelijke aanvraag)

Niet in Nederland wonen of ingeschreven

Staat u niet als inwoner van Nederland ingeschreven in de BRP, maar bent u wel geregistreerd als ‘niet-ingezetene’? Ga dan voor een uittreksel naar Registratie-Niet Ingezetenen.


Uittreksel burgerlijke stand

In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden.

U kunt deze uittreksels alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Voor de gemeente Utrecht zijn dit de volgende plaatsen: Utrecht en de vroegere gemeenten Zuilen, De Meern, Vleuten, Oudenrijn, Haarzuilens of Veldhuizen.

Bent u in een andere gemeente geboren of gehuwd? Dan moet u het uittreksel bij die andere gemeente aanvragen. Dit geldt ook als het overlijden in een andere gemeente heeft plaatsgevonden. Ook dan vraagt u het uittreksel aan bij de andere gemeente.

Uittreksel (afschrift) aanvragen

Vraagt u een uittreksel aan, dan krijgt u van ons een afschrift (een volledige kopie van het origineel). U kunt van de volgende aktes een uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • partnerschapsakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte.

Vraagt u het uittreksel online aan dan betaalt u vooraf met iDeal. Wij versturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.

Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

Kosten (2019)

 • € 13,40   Uittreksel burgerlijke stand


Uittreksel voor iemand anders aanvragen

Hebt u een machtiging nodig?

Geen machtiging nodig

U hebt geen machtiging voor een uittreksel Basisregistratie Personen nodig voor:

 • uw echtgenoot of uw geregistreerde partner die op uw adres woont
 • een kind jonger dan 16 jaar en u bent de ouder
Vraag uittreksel BRP aan (met DigiD) of maak een afspraak.

Geef in het formulier aan waarvoor uw gezinslid een uittreksel nodig heeft. Daarna kiest u bij de derde stap van het formulier ‘voor een gezinslid dat op mijn adres woont’ het gezinslid voor wie u het uittreksel aanvraagt.

U hebt geen machtiging voor een uittreksel burgerlijke stand nodig:
voor uw echtgenoot of uw geregistreerde partner
 • als u een erfgenaam bent
 • als u het (klein)kind of de (groot)ouder bent
 • als u de vertegenwoordiger bent
 • voor een huwelijksakte of overlijdensakte van voor 1995
Vraag uittreksel burgerlijke stand aan (met DigiD) of maak een afspraak.

In het formulier staan uw eigen gegevens. Halverwege het formulier kunt u aanvinken dat u het uittreksel niet voor uzelf aanvraagt, maar voor een gezinslid. Daar vult u dan ook de gegevens in van dat gezinslid.


Uittreksel in andere taal

Een uittreksel is standaard in het Nederlands. Bij het aanvragen kunt u kiezen voor een uittreksel met meerdere talen. Het uittreksel heeft dan de volgende talen:

 • Uittreksel BRP:
  Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans, Italiaans.
 • Uittreksel burgerlijke stand:
  Nederlands, Engels, Duits,  Frans, Turks, Spaans, Italiaans, Grieks, Portugees en Servisch.

Naar boven