Uittreksel of akte aanvragen

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aanvragen. Dit doet u bij de gemeente waar u woont. U kunt ook een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen, zoals een geboorteakte. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Snel naar:
Uittreksel burgerlijke stand (bijvoorbeeld huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte)
Uittreksel voor iemand anders aanvragen
Uittreksel in een andere taal

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) - (vroeger GBA)

In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Bijvoorbeeld uw naam en uw huidige adres.

U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u woont.

Bij de aanvraag geeft u aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: woningbouw, bewijs van in leven zijn, echtscheiding, burgerlijke staat aantonen, IND of stopzetten abonnement. Zo weten wij welke gegevens wij op het uittreksel moeten zetten. U kunt ook zelf aangeven welke gegevens u op het uittreksel wilt hebben. 

Kosten 2023

 • € 18,70 Uittreksel BRP (digitale aanvraag, maar wij versturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post)
 • € 18,70 Uittreksel BRP (aanvraag aan de balie)
 • € 23,90 Uittreksel BRP (schriftelijke aanvraag)

Aanvragen

U betaalt vooraf met iDEAL als u het uittreksel online aanvraagt.

Versturen van uittreksel

Wij versturen het uittreksel na uw online aanvraag binnen 5 werkdagen per post.
Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

Niet in Nederland wonen of ingeschreven

Staat u niet als inwoner van Nederland ingeschreven in de BRP, maar bent u wel geregistreerd als ‘niet-ingezetene’? Ga dan voor een uittreksel naar Registratie-Niet Ingezetenen.


Uittreksel burgerlijke stand

In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden.

U kunt deze uittreksels alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Voor de gemeente Utrecht zijn dit de volgende plaatsen: Utrecht en de vroegere gemeenten Zuilen, De Meern, Vleuten, Oudenrijn, Haarzuilens of Veldhuizen.

Bent u in een andere gemeente geboren of gehuwd? Dan moet u het uittreksel daar aanvragen. Dit geldt ook bij overlijden.

Uittreksel (afschrift) aanvragen

Vraagt u een uittreksel aan, dan krijgt u van ons een afschrift (een volledige kopie van het origineel). U kunt van de volgende aktes een uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • partnerschapsakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

Kosten 2023

 • € 15,70 Uittreksel burgerlijke stand

Aanvragen

U betaalt vooraf met iDEAL als u het uittreksel online aanvraagt.

Versturen van uittreksel

Wij versturen het uittreksel na uw online aanvraag binnen 5 werkdagen per post.Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.


Uittreksel voor iemand anders aanvragen

Hebt u een machtiging nodig?

Geen machtiging nodig

U hebt geen machtiging voor een uittreksel Basisregistratie Personen nodig voor:

 • uw echtgenoot of uw geregistreerde partner die op uw adres woont
 • een kind jonger dan 16 jaar en u bent de ouder
Vraag uittreksel BRP aan (met DigiD) of maak een afspraak.

Geef in het formulier aan waarvoor uw gezinslid een uittreksel nodig heeft. Daarna kiest u bij de derde stap van het formulier ‘voor een gezinslid dat op mijn adres woont’ het gezinslid voor wie u het uittreksel aanvraagt.

U hebt geen machtiging voor een uittreksel burgerlijke stand nodig:
 • voor uw echtgenoot of uw geregistreerde partner
 • als u een erfgenaam bent
 • als u het (klein)kind of de (groot)ouder bent
 • als u de vertegenwoordiger bent
 • voor een huwelijksakte of overlijdensakte van voor 1995
Vraag uittreksel burgerlijke stand aan (met DigiD) of maak een afspraak.

In het formulier staan uw eigen gegevens. Halverwege het formulier kunt u aanvinken dat u het uittreksel niet voor uzelf aanvraagt, maar voor een gezinslid. Daar vult u dan ook de gegevens in van dat gezinslid.


Uittreksel in andere taal

Een uittreksel is standaard in het Nederlands. Bij het aanvragen kunt u kiezen voor een uittreksel met meerdere talen. Het uittreksel heeft dan de volgende talen:

 • Uittreksel BRP

  Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans, Italiaans.
 • Uittreksel burgerlijke stand

  Nederlands, Engels, Duits,  Frans, Turks, Spaans, Italiaans, Grieks, Portugees en Servisch.