Duurzamer maken bedrijf of instelling, subsidie aanvragen

U vraagt een financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces aan de slag.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie krijgen?

 • De kosten van de adviesuren voor het uitbrengen van een technisch, organisatorisch of procesmatig advies ter stimulering van de verduurzaming van vastgoed en/of bedrijfsprocessen.
 • De kosten van de adviesuren voor het begeleiden van een verduurzamingsproces van vastgoed en/of bedrijfsprocessen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • eigenaar, huurder of erfpachter van zakelijk of maatschappelijk vastgoed in de gemeente Utrecht, of
 • een collectief van ten minste 5 organisaties.

Voorwaarden

 • Er is een verplichting dat u binnen 1 jaar na het krijgen van het advies de verduurzamingsmaatregel ook moet uitvoeren. Haalt u dit niet? Dan moet u laten zien waarom de duurzaamheidsmaatregelen uit het haalbaarheidsonderzoek of -advies om zwaarwegende redenen niet haalbaar zijn.
 • We willen graag controleren wat de gevolgen zijn van deze subsidieregeling. We vragen u daarom om een CO2-footprint tool in te vullen. Het abonnementsgeld voor het eerste jaar van de tool de Milieubarometer bieden we gratis aan.
Alle eisen en criteria staan in de nadere regel Energieloket – verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • Een visie op het verduurzamingsbeleid van de organisatie(s).
 • Een onderbouwing van hoe uitvoering van het advies bijdraagt aan een grote CO2-besparing.
 • Een onderbouwing met begroting waarom de subsidie noodzakelijk is voor de uitvoering van verduurzamingsactiviteiten.
 • Een offerte met daarin een overzicht van de adviesactiviteiten en de doelen die u met die adviesactiviteiten wil halen.
 • Een overzicht van andere voorgenomen of al aangevraagde subsidieaanvragen of kredietverstrekkingen van dezelfde activiteit.

Vraagt u de subsidie aan door een collectief?

Dan stuurt u de volgende stukken ook mee:

 • Een document waarin afgesproken is welke partij het collectief in deze aanvraag vertegenwoordigt en de subsidie in ontvangst neemt en beheert. Deze is door alle partijen ondertekend.
 • Een beschrijving van hoe jullie de betrokkenheid en participatie van alle partijen bij het proces verzekeren.

Subsidie aanvragen

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Individuele aanvrager maximaal 50% van de benodigde adviesaanvraag met een maximum van € 5.000.
 • Collectief: maximaal 50% van de benodigde adviesaanvraag met een maximum van € 20.000.
 • Als u voor hetzelfde advies een subsidieaanvraag bij een andere (overheids)instelling hebt aangevraagd en gekregen: u krijgt maximaal 50% van het bedrag dat over is.
In de nadere regel leest u meer over de hoogte van de vergoeding.

Wat gebeurt er na uw aanvraag

Volledige aanvragen nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.
Na uiterlijk 13 weken ontvangt u een besluit over uw aanvraag.

Waarom deze subsidie?

De gemeente wil het verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed en de bedrijfsprocessen stimuleren. Hiervoor hebben we een subsidieregeling vastgesteld.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.
 • In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.