Projecten toevoegen woonruimte, subsidie aanvragen

De gemeente ziet graag meer zelfstandige woonruimte in de stad en wil het aantal leegstaande bedrijven en kantoorpanden verminderen. Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen als zij bestaande gebouwen zonder woonruimte willen verbouwen tot zelfstandige woonruimte. Bijvoorbeeld leegstaande bedrijfsruimte, winkelruimte en garages verbouwen tot woningen.

Voor deze regeling kunt u nu geen subsidie aanvragen. Deze is later weer beschikbaar

Voorwaarden

 • U bent al eigenaar van het bestaande gebouw. Hebt u alleen een plan een pand te kopen dan kunt u de subsidie nog niet aanvragen.
 • De zelfstandige woonruimte krijgt een eigen huisnummer.
 • U start binnen 1 jaar na de datum dat u subsidie hebt gekregen met de verbouwingswerkzaamheden.
 • De huurprijs van de zelfstandige woonruimte is niet hoger dan € 737,14. (dit is de liberalisatiegrens per 1 juli 2020)
 • De koopprijs van de zelfstandige woonruimte is niet hoger dan € 200.000,00 kosten koper.
 • Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en criteria in de beleidsregel fonds toevoegen woonruimte.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de bouwkosten voor de verbouwing. Wij gaan hierbij uit van de kosten die u hebt opgegeven bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Per zelfstandige woonruimte kunt u maximaal €10.000 subsidie krijgen. Er geldt een maximum van €50.000 per gebouw en per aanvraag.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

 • een actueel uittreksel van het kadaster
 • een volledige kopie van de aanvraag omgevingsvergunning
 • een kopie van de bouwtekeningen voor de bestaande en toekomstige situatie
 • een eigendomsbewijs van het pand
 • een opgave van de verwachtte verkoopprijs of huurprijs van de toegevoegde woning(en).
 • een volledige opgave van alle subsidies of bijdragen die voor dezelfde werkzaamheden zijn aangevraagd, verleend, of toegezegd (indien van toepassing)

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan vóórdat u start met de verbouwing. Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend, ontvangt u binnen 13 weken een besluit. In dit besluit staat onder andere:

 • Wanneer u de verbouwing uiterlijk moet hebben uitgevoerd
 • Welke (bewijs)stukken u nog naar ons moet sturen

De subsidie wordt pas uitbetaald na de goedkeuring van de verbouwing.

Lees ook…

Naar boven