Omgevingsvergunning, indienen zienswijze

Gebruik dit formulier alleen om te reageren op een ontwerpbesluit omgevingsvergunningen.

Uitgebreide procedure, indienen zienswijze

Als iemand een omgevingsvergunning heeft aangevraagd waarvoor de uitgebreide procedure van de Wabo moet worden doorlopen, dan zal de gemeente een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u een zienswijze indienen. De vergunning is dan nog niet verleend. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent.

De gemeente publiceert alle ontwerp omgevingsvergunningen op www.utrecht.nl/gemeenteberichten

Het ontwerpbesluit ligt dan 6 weken vanaf de publicatie datum bij de gemeente ter inzage. U krijgt de tijd om binnen deze 6 weken uw zienswijze in te dienen.

Reguliere procedure, reageren per e-mail

Voor omgevingsvergunningen waarvoor de reguliere procedure van de Wabo wordt doorlopen kunt u informatie krijgen of een reactie geven via vooroverleg@utrecht.nl onder vermelding van het kenmerk van de aanvraag. De reguliere aanvragen worden ook gepubliceerd op www.utrecht.nl/gemeenteberichten.

Zienswijze indienen

Het indienen van een zienswijze is gratis. U maakt  uw zienswijze op ontwerpbesluiten kenbaar binnen 6 weken na de publicatie en richt deze aan:
Gemeente Utrecht
p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen.
Dit kan per post of digitaal.

Meer informatie

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning en andere berichten.