Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs, subsidie aanvragen

De subsidie is een bijdrage bovenop het lesgeld dat leerlingen van amateur muziekverenigingen zelf betalen voor hun instrumentaal muziekonderwijs.

U kunt van juli tot 1 oktober de subsidie voor het volgende verenigingsseizoen aanvragen.

Vraag subsidie aan (als organisatie)

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden. 

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie kan worden aangevraagd door amateur muziekverenigingen die een basissubsidie amateurkunst ontvangen van de gemeente.

U kunt subsidie vragen voor leerlingen van uw vereniging, die:

 • in de stad Utrecht wonen
 • niet ouder zijn dan 21 jaar
 • vergelijkbare contributie betalen als andere leden van de vereniging
 • meer dan € 272,- aan lesgeld per seizoen betalen
 • les krijgen van een bevoegde docent
 • als dit normaal is in de sector: de studieperiode of het seizoen met een examen (graad, diploma) afsluiten

Een verenigingsseizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De leerling betaald minstens € 272,- aan lesgeld per seizoen zelf (exclusief contributie). U kunt als aanvulling daarop maximaal € 187,- subsidie per leerling vragen voor het lesgeld.
Maakt een leerling gebruik van een U-pas? Dan kunt u € 30,- extra subsidie voor die leerling vragen.

Wat stuurt u mee?

Upload een overzicht van de leerlingen met daarin per leerling:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres en woonplaats
 • hoogte van het lesgeld (exclusief contributie)
 • bevoegdheid van de docent
 • U-pas ja/nee
 • aangevraagde subsidiebedrag 

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend krijgt u uiterlijk 31 december een besluit. De gemeente kan achteraf, door een steekproef, controleren wat de daadwerkelijke kosten zijn. Er wordt u dan gevraagd om bijvoorbeeld betaalbewijzen of een bewijs van het U-pasgebruik op te sturen.

Lees ook…

Naar boven