Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs, subsidie aanvragen

Aanvullende maatregelen door coronavirus

We hebben maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen.

De subsidie is een bijdrage bovenop het lesgeld dat leerlingen van amateur muziekverenigingen zelf betalen voor hun instrumentaal muziekonderwijs.

U kunt van juli tot 1 oktober de subsidie voor het volgende verenigingsseizoen aanvragen.

Vraag subsidie aan (als organisatie)

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden. 

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie kan worden aangevraagd door amateur muziekverenigingen die een basissubsidie amateurkunst ontvangen van de gemeente.

U kunt subsidie vragen voor leerlingen van uw vereniging, die:

 • in de stad Utrecht wonen
 • niet ouder zijn dan 21 jaar
 • vergelijkbare contributie betalen als andere leden van de vereniging
 • meer dan € 272,- aan lesgeld per seizoen betalen
 • les krijgen van een bevoegde docent
 • als dit normaal is in de sector: de studieperiode of het seizoen met een examen (graad, diploma) afsluiten

Een verenigingsseizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De leerling betaald minstens € 272,- aan lesgeld per seizoen zelf (exclusief contributie). U kunt als aanvulling daarop maximaal € 187,- subsidie per leerling vragen voor het lesgeld.
Maakt een leerling gebruik van een U-pas? Dan kunt u € 30,- extra subsidie voor die leerling vragen.

Wat stuurt u mee?

Upload een overzicht van de leerlingen met daarin per leerling:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres en woonplaats
 • hoogte van het lesgeld (exclusief contributie)
 • bevoegdheid van de docent
 • U-pas ja/nee
 • aangevraagde subsidiebedrag 

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend krijgt u uiterlijk 31 december een besluit. De gemeente kan achteraf, door een steekproef, controleren wat de daadwerkelijke kosten zijn. Er wordt u dan gevraagd om bijvoorbeeld betaalbewijzen of een bewijs van het U-pasgebruik op te sturen.

Lees ook…

Naar boven