Woningvorming, vergunning aanvragen

Wilt u uw woning opdelen in zelfstandige appartementen die u wilt verhuren? Dan hebt u in elk geval een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ nodig. Is de WOZ-waarde waarde van de oorspronkelijke woning lager dan € 376.803 (prijspeil 2019)? Dan hebt u óók een vergunning tot woningvorming nodig.

Wat te doen

 1. Vraag de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan via www.omgevingsloket.nl. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig.
 2. Als u ook een vergunning tot woningvorming nodig heeft, vraagt u deze ook meteen aan. U vraagt de vergunning tot woningvorming online aan:

Voorwaarden

 • Er wordt voldaan aan fysieke kwaliteitseisen:
  Oppervlakte-eis: De oorspronkelijke woning is minimaal 140 m2 en de nieuwe woningen hebben minimaal 50 m2 gebruiksoppervlak.
  Geluidsisolatie: De nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (Bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor woningscheidende constructies (horizontaal/verticaal) van gebruiksruimten. (het geluidsplan is gemaakt door een erkend bureau).
 • Er wordt voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets:
  Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het splitsen van de woonruimte.
 • Er moet voldaan worden aan de voorwaarden van goed verhuurderschap. Houdt u zich hier niet aan, dan kan de vergunning worden ingetrokken.

  Meer informatie over de leefbaarheidstoets, de kwaliteitseisen en voorwaarden van goed verhuurderschap: Beleidsregels woningsplitsen en omzetten

Kosten 2019

 • € 1.235,90 behandeling aanvraag ‘vergunning tot woningvorming’ per woonruimte.
 • Als u de aanvraag intrekt of de gemeente uw 'vergunning tot woningvorming' weigert, krijgt u 40% van de kosten terug.

  (Behandeling aanvraag ‘Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ kost 2,26% van de bouwkosten (bij bouwkosten lager dan € 1.000.000) met een minimum van €143,20

Wet- en regelgeving

Naar boven