Woning splitsen in meerdere woonruimten en verhuren, vergunning aanvragen

Wilt u uw woning opdelen in appartementen die u wilt verhuren? Dan hebt u een omgevingsvergunning en een vergunning voor het splitsen van woning in meerdere woningen nodig.

Voorwaarden

 • Fysieke kwaliteitseisen:
  • oppervlakte: de woning voor de verbouwing is minimaal 140 m2 en de nieuwe woonruimten hebben minimaal 50 m2 gebruiksoppervlak. Voor de binnenstad (inclusief Stationsgebied) en monumenten hebben de nieuwe woonruimten een minimaal gebruiksoppervlak van 40 m2. Hierbij geldt voor elk gebouw een gemiddeld oppervlakte van 50 m2 per te realiseren woonruimte.
  • geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen voor luchtgeluidsisolatie voor constructies (horizontaal/verticaal) die de gebruiksruimten van elkaar scheidt. De normen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het geluidsplan is gemaakt door een erkend bureau.
 • Algemene leefbaarheidstoets:
  • wij kijken wat de buurt van de verbouwing vindt, hoe het gebouw onderhouden is en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook nemen we de klachten uit de buurten mee en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor. Het kan zijn dat we de vergunning weigeren omdat u anders voor zorgt dat de leefbaarheid van de buurt slechter wordt.
 • Goed verhuurderschap:
  • houdt u zich hier niet aan? Dan kunnen we de vergunning intrekken.
 • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. Soms kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.

Meer informatie over de leefbaarheidstoets staat op overheid.nl.

Aanvragen

Omgevingsvergunning

Vraag de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig.

Vraag omgevingsvergunning aan

Vergunning splitsen woning in meerdere woonruimten en verhuren

Kosten 2024

 • € 2.786,10 behandeling aanvraag 'vergunning splitsen woning in meerdere woonruimten en verhuren' per woonruimte.
 • Als u de aanvraag stopt of wij uw vergunning weigeren, krijgt u 40% van de kosten terug.
 • Behandeling aanvraag omgevingsvergunning kost 3,01% van de bouwkosten (bij bouwkosten lager dan € 1.000.000) met een minimum van € 173,44.

Wet- en regelgeving