Woningvorming, vergunning aanvragen

Wilt u uw woning opdelen in zelfstandige appartementen die u wilt verhuren? Dan hebt u een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ en een vergunning tot woningvorming nodig.

Wat te doen

 1. Vraag de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan via www.omgevingsloket.nl. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig.
 2. Vraag de vergunning tot woningvorming online aan:

Voorwaarden

 • Er wordt voldaan aan fysieke kwaliteitseisen.
  • Oppervlakte-eis: de oorspronkelijke woning is minimaal 140 m2 en de nieuwe woonruimten hebben minimaal 50 m2 gebruiksoppervlak. Voor de binnenstad (inclusief Stationsgebied) en monumenten moeten de nieuwe woonruimten een minimaal gebruiksoppervlak van 40 m2 hebben, waarbij wel elk pand een gemiddeld oppervlakte van 50 m2 per te realiseren woonruimte geldt.
  • Geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (Bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor woningscheidende constructies (horizontaal/verticaal) van gebruiksruimten. Het geluidsplan is gemaakt door een erkend bureau.
 • Er wordt voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets.
  • Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het splitsen van de woonruimte.
 • Er wordt voldaan aan de voorwaarden van goed verhuurderschap.
  • Houdt u zich hier niet aan, dan kan de vergunning worden ingetrokken.
 • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.
Meer informatie over de leefbaarheidstoets staat in de Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten).

Kosten 2023

 • € 2.616,10 behandeling aanvraag ‘vergunning tot woningvorming’ per woonruimte.
 • Als u de aanvraag intrekt of de gemeente uw 'vergunning tot woningvorming' weigert, krijgt u 40% van de kosten terug.
 • Behandeling aanvraag ‘Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ kost 3,01% van de bouwkosten (bij bouwkosten lager dan € 1.000.000) met een minimum van € 161,25.

Wet- en regelgeving