Bibob-vragenlijst invullen

Vraagt u een horecavergunning aan? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen.

Deze Bibob-vragenlijst moet u invullen als u een horecavergunning hebt aangevraagd voor:

 • nieuwe vestiging of verhuizing vestiging
 • overname bestaande zaak
 • wijziging van ondernemingsvorm
 • wijziging van ondernemingsvorm bij verandering van vennoten of bestuurders
Belangrijk!
Vult u deze vragenlijst niet goed in, dan heeft dat gevolgen voor uw horecavergunningaanvraag. We kunnen uw horecavergunningaanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen. Opzettelijk onjuiste informatie invullen of weglaten is strafbaar. De gemeente kan dan uw vergunning weigeren of intrekken. Als dat nodig is, kunnen we u later nog aanvullende gegevens vragen.
Meer informatie www.utrecht.nl/bibob.

Vragenlijst invullen

Belangrijk vooraf: kijk bij ‘Bijlagen die nodig zijn’ wat u moet toevoegen aan de vragenlijst

Vul Bibob-vragenlijst in

Bijlagen die nodig zijn

Bij horecavergunningaanvraag voor nieuwe vestiging of verhuizing vestiging:

 • Ondernemingsplan
 • Openingsbalans
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
 • Oprichtingsakte (als u een bv hebt)
 • Aandeelhoudersregister (als u een bv hebt)
 • Vennootschapscontract (als het een vof of cv is)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Inventaris overnamebewijs inclusief inventarislijst
 • Pachtcontract (als u pacht)
 • Andere gebruiksovereenkomst (indien van toepassing)
 • Leningsovereenkomst (als u leningen hebt)
 • Bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is (indien van toepassing)
 • Bewijsstuk(ken) eigen vermogen (als u eigen vermogen inbrengt)
 • Een document met daarin:
  - de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  - adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  - datum en uw handtekening
  - een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)

Bij horecavergunningaanvraag voor overname bestaande zaak:

 • Koopcontract onderneming m.b.t. goodwill, inventaris
 • Betalingsbewijs overname
 • Ondernemingsplan
 • Openingsbalans
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
 • Oprichtingsakte (als u een bv hebt)
 • Aandeelhoudersregister (als u een bv hebt)
 • Vennootschapscontract (als het een vof of cv is)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Pachtcontract (als u pacht)
 • Andere gebruiksovereenkomst (indien van toepassing)
 • Leningsovereenkomst (als u leningen hebt)
 • Bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is (indien van toepassing)
 • Bewijsstuk(ken) eigen vermogen (als u eigen vermogen inbrengt)
 • Inventaris overnamebewijs inclusief inventarislijst
 • Een document met daarin:
  - de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  - adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  - datum en uw handtekening
  - een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)

Bij horecavergunningaanvraag voor wijziging ondernemingsvorm:

 • Jaarrekeningen afgelopen 3 jaar
 • Balans huidig boekjaar
 • Vennootschapscontract (bij wijziging naar een vof)
 • Oprichtingsakte (bij wijziging naar een bv)
 • Aandeelhoudersregister (bij wijziging naar een bv)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Pachtcontract (indien van toepassing)
 • Andere gebruiksovereenkomst (indien van toepassing)
 • Een document met daarin:
  - de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  - adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  - datum en uw handtekening
  - een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)

 

Naar boven