Bibob-vragenlijst invullen

Gaan wij een Bibob-onderzoek doen? Vul dan onderstaande vragenlijst in. Klopt er iets niet of hebt u niet alles ingevuld? Dan kunnen we uw vergunning of transactie weigeren of intrekken. Lees meer over Bibob

Horeca, seksbedrijf, coffeeschop en speelautomatenhal

Bijlagen die nodig zijn

 • Ondernemingsplan
 • Openingsbalans
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
 • Oprichtingsakte (als u een bv hebt)
 • Aandeelhoudersregister (als u een bv hebt)
 • Vennootschapscontract (als het een vof of cv is)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Inventaris overnamebewijs inclusief inventarislijst
 • Pachtcontract (als u pacht)
 • Andere gebruiksovereenkomst (indien van toepassing)
 • Leningsovereenkomst (als u leningen hebt)
 • Bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is (indien van toepassing)
 • Bewijsstuk(ken) eigen vermogen (als u eigen vermogen inbrengt)
 • Een document met daarin:
  - de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  - adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  - datum en uw handtekening
  - een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)
 • Koopcontract onderneming m.b.t. goodwill, inventaris
 • Betalingsbewijs overname
 • Ondernemingsplan
 • Openingsbalans
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
 • Oprichtingsakte (als u een bv hebt)
 • Aandeelhoudersregister (als u een bv hebt)
 • Vennootschapscontract (als het een vof of cv is)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Pachtcontract (als u pacht)
 • Andere gebruiksovereenkomst (indien van toepassing)
 • Leningsovereenkomst (als u leningen hebt)
 • Bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is (indien van toepassing)
 • Bewijsstuk(ken) eigen vermogen (als u eigen vermogen inbrengt)
 • Inventaris overnamebewijs inclusief inventarislijst
 • Een document met daarin:
  - de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  - adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  - datum en uw handtekening
  - een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)
 • Jaarrekeningen afgelopen 3 jaar
 • Balans huidig boekjaar
 • Vennootschapscontract (bij wijziging naar een vof)
 • Oprichtingsakte (bij wijziging naar een bv)
 • Aandeelhoudersregister (bij wijziging naar een bv)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Pachtcontract (indien van toepassing)
 • Andere gebruiksovereenkomst (indien van toepassing)
 • Een document met daarin:
  - de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  - adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  - datum en uw handtekening
  - een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)

 

Vul Bibob-vragenlijst in

Vastgoed

Bijlagen die nodig zijn

 • Ondernemingsplan
 • Jaarrekeningen afgelopen 3 jaar
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
 • Oprichtingsakte (als u een bv hebt)
 • Actueel aandeelhoudersregister (als u een bv hebt)
 • Vennootschapscontract (als het een vof of cv is)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief OM van strafbeschikking (als u heeft aangegeven de afgelopen vijf jaar een strafbeschikking te hebben gekregen)
 • Brief Belastingdienst van fiscale boete (als u heeft aangegeven de afgelopen vijf jaar een boete van de Belastingdienst heeft gehad)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Huur- / Pacht- en/of gebruiksovereenkomst (indien van toepassing) o Leningsovereenkomst (als u leningen hebt) 
 • Bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is (indien van toepassing)
 • Bewijsstuk(ken), waaruit blijkt hoe het eigen vermogen is opgebouwd (als u eigen vermogen inbrengt)

 

Andere Bibob-formulieren

Bibob-vragenformulieren voor andere doelen vindt u op Justis.nl. De ingevulde formulieren en bijlagen kunt u sturen naar bibob@utrecht.nl. Of per post naar:

Gemeente Utrecht
t.a.v. Afdeling Veiligheid – Team Bibob
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Naar boven