Bibob-vragenlijst invullen

Als wij een Bibob-onderzoek doen, hebben we gegevens van u nodig. Vul hiervoor de vragenlijst in die hoort bij uw vergunningaanvraag.

Meer informatie over Bibob

Voorwaarden

U vult de vragenlijst eerlijk en compleet in. Klopt er iets niet? Of hebt u niet alles ingevuld? Dan kunnen we uw vergunning of transactie weigeren of intrekken. Hebt u een vof (vennootschap onder firma)? Dan moet elke vennoot de Bibob-vragenlijst invullen.

Wat stuurt u mee?

Met uw aanvraag stuurt u verschillende bijlagen mee. Hieronder staat per situatie welke stukken u nodig hebt.

 • Ondernemingsplan
 • Openingsbalans
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
 • Inventaris overnamebewijs inclusief inventarislijst
 • Een document met daarin:
  • de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  • adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  • datum en uw handtekening
  • een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)
Afhankelijk van uw situatie stuurt u ook deze stukken mee:
 • Als u een bv hebt:
  • oprichtingsakte
  • aandeelhoudersregister
 • Als het graat om een vof of cv:
  • vennootschapscontract
 • Als het gaat om een stichting:
  • uitgiftecertificaat en akte van oprichting
 • Als u leningen hebt:
  • leningsovereenkomst
  • bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is
 • Als u eigen vermogen inbrengt:
  • bewijsstuk(ken) eigen vermogen
 • Als de vergunning geweigerd of ingetrokken is:
  • brief weigering/intrekking van vergunning
 • Als u pacht:
  • pachtcontract
 • Als het van toepassing is:
  • andere gebruiksovereenkomst
 • Koopcontract onderneming m.b.t. goodwill, inventaris
 • Betalingsbewijs overname
 • Ondernemingsplan
 • Openingsbalans
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
 • Inventaris overnamebewijs inclusief inventarislijst
 • Een document met daarin:
  • de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  • adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  • datum en uw handtekening
  • een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)
Afhankelijk van uw situatie stuurt u ook deze stukken mee:
 • Als u een bv hebt:
  • oprichtingsakte
  • aandeelhoudersregister
 • Als het graat om een vof of cv:
  • vennootschapscontract
 • Als het gaat om een stichting:
  • uitgiftecertificaat en akte van oprichting
 • Als u leningen hebt:
  • leningsovereenkomst
  • bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is
 • Als u eigen vermogen inbrengt:
  • bewijsstuk(ken) eigen vermogen
 • Als de vergunning geweigerd of ingetrokken is:
  • brief weigering/intrekking van vergunning
 • Als u pacht:
  • pachtcontract
 • Als het van toepassing is:
  • andere gebruiksovereenkomst
 • Jaarrekeningen afgelopen 3 jaar
 • Balans huidig boekjaar
 • Een document met daarin:
  • de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld.
  • adres waarvoor u de horecavergunning aangevraagd hebt
  • datum en uw handtekening
  • een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)

Afhankelijk van uw situatie stuurt u ook deze stukken mee:

 • Bij wijziging naar een vof:
  • vennootschapscontract
 • Bij wijziging naar een bv:
  • oprichtingsakte
  • aandeelhoudersregister
 • Als het een stichting is
  • uitgiftecertificaat en akte van oprichting
 • Als de vergunning geweigerd of ingetrokken is:
  • brief weigering/intrekking van vergunning
 • Als u pacht:
  • pachtcontract
 • Als het van toepassing is:
  • andere gebruiksovereenkomst
 • Ondernemingsplan
 • Jaarrekeningen afgelopen 3 jaar
 • Balans huidig boekjaar
 • Financieringsbegroting
Afhankelijk van uw situatie stuurt u ook deze stukken mee:
 • Als u een bv hebt:
  • oprichtingsakteactueel
  • aandeelhoudersregister
 • Als het graat om een vof of cv:
  • vennootschapscontract
 • Als het gaat om een stichting:
  • uitgiftecertificaat en akte van oprichting
 • Als u leningen hebt:
  • leningsovereenkomst
  • bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is
 • Als u eigen vermogen inbrengt:
  • bewijsstuk(ken) eigen vermogen
 • Als de vergunning geweigerd of ingetrokken is:
  • brief weigering/intrekking van vergunning
 • Als u de afgelopen 5 jaar een strafbeschikking heeft gekregen:
  • brief OM van strafbeschikking
 • Als u de afgelopen 5 jaar een boete van de Belastingdienst hebt gehad:
  • brief van de Belastingdienst van de fiscale boete
 • Als u huurt of pacht:
  • huur- of pachtovereenkomst
 • Als het van toepassing is:
  • andere gebruiksovereenkomst
 • kopie huur- of koopovereenkomst
 • pandplattegrond van de bedrijfsruimten: schaal van 1:100
Afhankelijk van uw situatie stuurt u ook deze stukken mee:
 • Als de beheerder niet in loondienst is:
  • een intentieverklaring dat de beheerder vrijwillig aan de vereniging of stichting is verbonden
 • Als het bedrijf niet-commercieel is
  • statuten van de vereniging of stichting
 • kopie huur- of koopovereenkomst pand
Als de beheerder niet in loondienst is:
 • een intentieverklaring dat de beheerder vrijwillig aan de vereniging of stichting is verbonden
 • Betalingsbewijs overname (als sprake is van overname)
 • Ondernemingsplan (als de onderneming korter dan 3 jaar bestaat)
 • Openingsbalans (als de onderneming korter dan 3 jaar bestaat)
 • Actuele kolommenbalans huidig boekjaar
 • Kolommenbalans afgelopen boekjaar (als jaarrekening nog niet definitief is)
 • Financieringsbegroting (als de onderneming korter dan 3 jaar bestaat)
 • Jaarrekeningen onderneming van afgelopen 3 jaar
 • Jaarrekeningen onderneming van bestuurder(s)/aandeelhouder(s) afgelopen 3 jaar
 • Oprichtingsakte (als u een bv hebt)
 • Aandeelhoudersregister (als u een bv hebt)
 • Vennootschapscontract (als het een vof of cv is)
 • Uitgiftecertificaat en akte van oprichting (als het een stichting is)
 • Brief weigering/intrekking van vergunning (als vergunning geweigerd of ingetrokken is)
 • Huurovereenkomst (als u huurt)
 • Pachtcontract (als u pacht)
 • Andere gebruiksovereenkomst (als het van toepassing is)
 • Leningsovereenkomst (als u leningen hebt)
 • Bankafschriften waaruit blijkt dat de lening gestort is (als het van toepassing is)
 • Bewijsstuk(ken) eigen vermogen (als u eigen vermogen inbrengt), zoals een aangifte inkomstenbelasting
 • Inventaris overnamebewijs inclusief inventarislijst
 • Een document met daarin:
  • de tekst: Ik verklaar dat ik de Bibob-vragenlijst naar waarheid heb ingevuld
  • adres waarvoor u de exploitatievergunning aangevraagd hebt
  • datum en uw handtekening
  • een bewijs van machtiging (als u een gemachtigde bent)

Aanvragen

Horeca, seksbedrijf, coffeeshop of speelautomatenhal?

Vul Bibob-vragenlijst in

Vastgoedtransactie?

Denk aan het kopen of verkopen van een gebouw aan de gemeente. Of huren of verhuren aan de gemeente. Of het vestigen of wijzigen van erfpachtrecht of opstalrecht. Gebruik de vragenlijst hieronder.

Vergunning voor bedrijf in een aangewezen gebouw, gebied of bedrijfstak?

Vul Bibob-vragenlijst in

Andere Bibob-formulieren

Bibob-vragenformulieren voor andere doelen vindt u op Justis.nl. De ingevulde formulieren en bijlagen kunt u sturen naar bibob@utrecht.nl. Of per post naar:

Gemeente Utrecht
t.a.v. Afdeling Veiligheid – Team Bibob
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Na uw aanvraag

We controleren of u de vragenlijst en stukken goed en eerlijk hebt ingevuld. Ook kijken we of u alle vereiste stukken hebt aangeleverd. Ontbreken er stukken? Dan nemen wij contact met u op om de aanvraag compleet te maken. We kunnen ook extra vragen stellen en andere stukken opvragen als dat nodig is om uw aanvraag te beoordelen. Ook kunnen we het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. We laten het aan u weten als we dat doen.

Meer informatie

Hebt u vragen? Of weet u niet welke vragenlijst u moet gebruiken? Neem contact met ons op via bibob@utrecht.nl of via het Horecaloket via horecaloket@utrecht.nl.