Bijstand, toestemming vragen parttime ondernemen

U hebt een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering. U bent dus geheel of gedeeltelijk werkloos en kunt (nog) geen baan in loondienst vinden. U denkt erover om als zelfstandige te gaan werken. Kunt u daarmee (nog) niet volledig in uw eigen levensonderhoud voorzien? Dan kunt u toestemming vragen voor het uitoefenen van activiteiten als zelfstandige op bescheiden schaal.

Toestemming vragen parttime ondernemen

Aantal uren

Als u onze toestemming hebt, mag u maximaal 23,5 uur per week aan uw onderneming besteden. De administratie en boekhouding doet u ook binnen deze uren. U houdt de gewerkte uren bij en zorgt ervoor dat wij deze kunnen controleren.

Voorwaarden

Voorwaarden bij het werken als zelfstandige op bescheiden schaal zijn:

 • Activiteiten voert u uit voor eigen rekening en risico.
 • U kunt bij de aangifte van uw inkomen geen aanspraak maken op zelfstandigenaftrek. 
 • Concurrentievervalsing mag niet. U biedt uw diensten bijvoorbeeld niet aan onder de marktprijs.
 • Het inkomen uit de activiteiten is te laag om in uw eigen levensonderhoud te voorzien.
 • Goede administratie van uw omzet, bedrijfskosten en fiscale winst.
 • Lange verplichtingen mag u niet aangaan. U moet uw activiteiten snel kunnen beëindigen.

Andere wettelijke vereisten

U moet ook voldoen aan een aantal wettelijke vereisten:

 • juiste vergunningen
 • geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • btw-nummer
 • boekhouding die voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt
 • uw activiteiten zijn niet illegaal of strafrechtelijk verboden
 • uw activiteiten zijn niet in strijd met het bestemmingsplan of algemeen verbindende voorschriften

Wat gebeurt er na uw aanvraag

Of u toestemming krijgt, hangt af van uw individuele situatie en de activiteiten die u wilt gaan uitoefenen. Wij geven bijvoorbeeld geen toestemming als u voor de activiteiten die u wilt doen voor meer dan 85 % bent afgekeurd.

Wij geven toestemming voor maximaal 12 maanden. Wij kunnen deze periode steeds met 12 maanden verlengen als u blijft voldoen aan de voorwaarden.

Wij kunnen de toestemming weer intrekken als u niet meer voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen. Ook kunnen wij de toestemming intrekken als u geen winst maakt.

Bijstand en eigen bedrijf starten

Wilt u meer uren werken als zelfstandige en een levensvatbaar bedrijf starten? Kijk dan voor informatie op Bijstand en eigen bedrijf starten

Naar boven