Kinderopvang, vergoeding eigen bijdrage

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt van de Belastingdienst, betaalt u een eigen bijdrage. In sommige situaties kunt u een vergoeding van de gemeente krijgen voor (een deel van) de eigen bijdrage.

Situaties waarin u een vergoeding kunt krijgen

 • U hebt een uitkering van de gemeente en volgt een re-integratietraject of een opleiding.
 • U hebt een uitkering van de gemeente als aanvulling op inkomen uit parttime werken.
 • U bent jonger dan 27 jaar, u hebt geen startkwalificatie en u krijgt begeleiding van de gemeente om terug naar school te gaan.
 • Uw bijstandsuitkering stopt omdat u werk hebt gevonden. In deze situatie krijgt u een eenmalige vergoeding van € 300.

Voorwaarden

 • Uw kind(eren) zit(ten) nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U brengt uw kind(eren) naar een kinderdagverblijf of naar gastouders, geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang.

Aanvragen vergoeding eigen bijdrage

U kunt de vergoeding krijgen vanaf de datum waarop u een aanvraag doet. U kunt de vergoeding niet met terugwerkende kracht krijgen. Vraag de vergoeding op tijd aan. Hebt u nog niet alle stukken die u mee moet sturen? Vraag de vergoeding dan alvast aan. Die stukken kunt u later opsturen. U vraagt de vergoeding online aan met DigiD.

Wat stuurt u mee

 • kopie contract kinderopvang met het aantal uren opvang per maand en het uurtarief
 • kopie voorlopige toekenning kinderopvangtoeslag belastingdienst met bedrag maandelijkse toeslag
 • als u een re-integratietraject volgt: kopie contract dagen (dagdelen) re-integratietraject
 • als u parttime werkt: kopie contract van de dagen (dagdelen) dat u werkt
 • als u weer naar school gaat: kopie inschrijving op school met naam opleiding en kopie bewijs begin- en einddatum opleiding
 • als uw bijstandsuitkering stopt omdat u werk hebt gevonden: kopie van het arbeidscontract

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Hoe berekenen wij de vergoeding

Wij gaan uit van het door de overheid vastgestelde maximum uurtarief.

Wijzigingen doorgeven als u een vergoeding krijgt

U geeft wijzigingen die gevolgen hebben voor deze vergoeding zo snel mogelijk door.