Geboorteaangifte

Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag. De geboortedag telt niet mee. Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De termijn van 3 dagen mag ook verlengd worden zodat er tenminste 2 werkdagen in voorkomen.

Geen geboorteaangifte in Vleuten-De Meern

Door het coronavirus kunt u tijdelijk geen geboorteaangifte doen in het Wijkservicecentrum in Vleuten-De Meern.

Dag van aangifte

Op welke dag doet u aangifte?
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag 
Vrijdag Dinsdag
Vrijdag
(en maandag is feestdag)
Woensdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag 
Geboren op dag: Uiterlijk aangifte doen op dag:

Digitale geboorteaangifte

Door het coronavirus vragen we u om digitaal aangifte van geboorte te doen. Is het niet mogelijk om het digitaal te doen? Maak dan een afspraak.

Voorwaarden digitale geboorteaangifte

 • Uw kind is in de gemeente Utrecht geboren. Als uw kind in een andere gemeente geboren is, kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte kunt doen.
 • U hebt DigiD. Hebt u dit niet? Vraag een DigiD aan.
 • Als dit voor u geldt: bij de aangifte moet u (foto's van) de volgende documenten uploaden:
  • erkenningsakte
  • akte van naamskeuze
  • verklaring van anoniem zaaddonorschap
 • Wij controleren uw aangifte bij het ziekenhuis waar uw kind is geboren of bij uw verloskundige als u thuis bent bevallen.
 • Invullen bij vraag over naam arts of verloskundige:
  • geboren in Utrechts ziekenhuis: kies het geboorteziekenhuis, niet de verloskundigenpraktijk
  • geboren op thuisadres in Utrecht: kies de verloskundigenpraktijk

Geboorteakte en BRP

Als uw aangifte akkoord is, verwerken wij deze tot een geboorteakte. Daarna wordt uw kind in de basisregistratie personen (BRP) van de woongemeente van de moeder ingeschreven. Vervolgens brengt de woongemeente van uw kind (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte.

Van de gemeente Utrecht ontvangt u per post een uittreksel van de geboorteakte van uw kind. Van de woongemeente ontvangt u per post een overzicht van de gegevens die van uw kind in de BRP zijn geregistreerd. Deze gegevens kunt u een paar dagen later ook inzien op www.MijnOverheid.nl (via 'Identiteit' en 'Familie'). Hier staat ook het burgerservicenummer (BSN) van uw kind. Met het BSN kunt u uw kind aanmelden bij de ziektekostenverzekering.

Naar digitale geboorteaangifte

Wilt u toch liever een afspraak maken? Dan kan dat op het stadskantoor via onderstaande knop.

Maak online een afspraak

Is er geen ruimte in de agenda om op tijd een afspraak te maken? Neem dan contact op met de gemeente.

English

Aangifte doen

De geboorte van uw kind moet u aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Hierin staat wanneer en in welke gemeente uw kind is geboren, hoe het kind heet en wie de ouders zijn.

Kosten

De aangifte van geboorte is gratis. U krijgt ook gratis een uittreksel van de geboorteakte mee.

Waar doet u aangifte?

Als uw kind in Utrecht is geboren doet u geboorteaangifte in het stadskantoor. Als uw kind in een andere gemeente is geboren, doet u in die gemeente geboorteaangifte.

Wie doet aangifte?

Vader of duomoeder zijn verplicht om aangifte te doen. Moeder mag zelf ook aangifte doen. Kan vader, duomoeder of moeder niet, dan moet iemand anders dit doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was
 • iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kind is geboren
 • hoofd van de instelling of ziekenhuis waar het kind is geboren
Let op: bij digitale aangifte van geboorte kan alleen 1 van de ouders aangifte doen. Moet iemand anders aangifte doen? Dan kan dit alleen op afspraak aan de balie.

Meenemen naar uw afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs van de aangever

Als u de volgende documenten hebt, graag ook meenemen:

 • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind
 • afschrift van de akte van naamskeuze
 • trouw- of partnerschapsboekje
 • bij duomoeders: eventueel de verklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Voor- en achternaam kiezen

U kiest bij de geboorteaangifte de voornaam/-namen van uw kind. Het kind kan de achternaam krijgen van de moeder, de duomoeder of de vader. Meer over het kiezen van de achternaam voor uw kind.

Kind geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit? En wilt u een verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen? Lees op de website van de IND meer over de aanvraagprocedure en voorwaarden voor een verblijfsvergunning.

Naar boven