Coronamaatregelen culturele evenementen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organiseert u culturele evenementen? Het kost vaak extra geld om een evenement te laten voldoen aan de coronaregels. Er zijn bijvoorbeeld meer personeel, toiletten en handgel nodig. Soms zijn er meer communicatiemiddelen nodig. We willen organisaties van culturele evenementen tegemoetkomen in de extra kosten. U kunt daarvoor deze subsidie aanvragen. U mag geen andere subsidie krijgen voor de kosten die u maakt om te voldoen aan de coronaregels.

Organiseert u een evenement dat cultuur niet als hoofdthema heeft, maar waar wel culturele activiteiten plaatsvinden? Hier is een aparte subsidie voor.

Voorwaarden

 • U kunt deze subsidie alleen aanvragen als organisatie (rechtspersoon met een volledige rechtsbevoegdheid).
 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2022.
 • Het evenement waarvoor u de subsidie aanvraagt, vindt plaats in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.
 • De subsidie is aan te vragen voor culturele evenementen. Voor het evenement gelden de volgende voorwaarden:
  • het is in de gemeente Utrecht
  • het is in de openbare ruimte
  • het staat op de evenementenkalender.
Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria in de nadere regel subsidie extra kosten culturele evenementen gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor kleine evenementen kunt u maximaal € 5.000 subsidie krijgen.
 • Voor middelgrote evenementen kunt u maximaal € 20.000 subsidie krijgen.
 • Voor grote evenementen kunt u maximaal € 40.000 subsidie krijgen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • een activiteitenplan (maximaal 3 A4), met daarin:
  • naam, datum en plaats van het evenement;
  • omschrijving van het evenement en het programma;
  • verwachte aantal deelnemers of bezoekers;
  • (culturele) organisaties waarmee u mogelijk samenwerkt;
  • de doelgroep van het evenement.
 • een sluitende begroting met dekkingsplan (maximaal 2 A4). Zet hierin de kosten die u maakt om aan de coronaregels te voldoen. Geef bij iedere begrotingspost een korte uitleg.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie als organisatie aanvragen met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. De kosten voor de aanvraag van e-herkenning kunt u opnemen in de begroting van uw aanvraag.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er aanpassingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.
Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij eer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen hiervan? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met steunvoorcultuur@utrecht.nl

Bekijk ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.