Coronamaatregelen culturele evenementen, subsidie aanvragen

Organiseert u culturele evenementen? Het kost vaak extra geld om een evenement te laten voldoen aan de coronaregels. Er zijn bijvoorbeeld meer personeel, toiletten en handgel nodig. Soms zijn er meer communicatiemiddelen nodig. We willen organisaties van culturele evenementen tegemoetkomen in de extra kosten die nodig zijn om het evenement coronaproof te maken. U kunt daarvoor deze subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat u voor het evenement geen andere subsidie ontvangt.

Organiseert u een evenement dat cultuur niet als hoofdthema heeft, maar waar wel culturele activiteiten plaatsvinden? Hier is een aparte subsidie voor.

Voorwaarden

Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd door organisaties (rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid). U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor kleine evenementen kunt u maximaal € 5.000 subsidie krijgen.
 • Voor middelgrote evenementen kunt u maximaal € 20.000 subsidie krijgen.
 • Voor grote evenementen kunt u maximaal € 40.000 subsidie krijgen.
Meer weten over de voorwaarden en hoe het subsidiebedrag berekend wordt? Bekijk de nadere regel subsidie extra kosten culturele evenementen gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • een activiteitenplan (maximaal 3 A4), met daarin:
  • naam, datum en plaats van het evenement;
  • omschrijving van het evenement en het programma;
  • verwachte aantal deelnemers of bezoekers;
  • (culturele) organisaties waarmee u mogelijk samenwerkt;
  • de doelgroep van het evenement.
 • een sluitende begroting (maximaal 2 A4), met daarin de kosten om het evenement coronaproof te maken. Geef bij iedere begrotingspost een korte uitleg.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie als organisatie aanvragen met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. De kosten voor de aanvraag van e-herkenning kunt u opnemen in de begroting van uw aanvraag.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er aanpassingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij eer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Heeft u vragen over deze regeling of over het aanvragen hiervan? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met steunvoorcultuur@utrecht.nl

Bekijk ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven