Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Nederlandse nationaliteit opgeven

Als u geen Nederlander meer wilt zijn, dan geeft u de Nederlandse nationaliteit op. U legt dan een ‘verklaring van afstand’ af. Hebt u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen zonder dat u daar bewust voor kiest. Bijvoorbeeld als u zelf voor een andere nationaliteit kiest. Maar dat kan ook door andere redenen.

Wat te doen

We hebben voor de verklaring van afstand uw naam, geboortedatum en uw adres nodig. U neemt hiervoor mee:

  • een geldig identiteitsbewijs, of
  • een bewijs van een andere nationaliteit
  • alle in uw bezit zijnde Nederlandse reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart). Ook van uw kinderen als zij ook de Nederlandse nationaliteit verliezen.

U kunt de verklaring van afstand bij ons afleggen. U ondertekent deze zelf.

Contactgegevens

Tel: 14 030
E-mail: burgerzaken@utrecht.nl

Locaties: zie www.utrecht.nl/bz

Voorwaarden

Voor de verklaring van afstand geldt:

  • u bent meerderjarig
  • u hebt nog een andere nationaliteit

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
  • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Bezwaar

U kunt naar de rechtbank te 's-Gravenhage als de gemeente weigert het verlies van de Nederlandse nationaliteit te bevestigen. Als dit ook daar niet lukt is daarna enkel nog beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.

Meer informatie