Woning anders gebruiken of slopen, vergunning aanvragen

Wilt u een woning slopen of de woonruimte anders gebruiken? Dan hebt u een vergunning nodig voor het veranderen van de hele woonruimte. Dit heet een onttrekkingsvergunning. Gaat u verbouwen of slopen? Of wilt u afwijken van het omgevingsplan (bestemmingsplan)? Dan hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.

Met een vergunning voor het veranderen van de hele woonruimte beschermen we de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt.

Bedrijf aan huis

Hebt u een bedrijf dat onder de regels voor Bedrijf aan huis valt? Dan hoeft u geen vergunning voor het veranderen van de hele woonruimte aan te vragen.

Voorwaarden

  • Volkshuisvestelijke toets: wij kijken naar wat belangrijker is: het slopen of veranderen van de woonruimte of de woonruimte houden zoals het is. Is het belangrijker om de woonruimte niet te veranderen? Dan betaalt u een bedrag (zie 'Kosten') voor het slopen of veranderen van de woonruimte. 
  • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. Wilt u dit toch wel? Dan kunt u soms een vergunning hiervoor krijgen. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.

Aanvragen

Organisatie/bedrijf

Zonder eHerkenning

Vraag vergunning aan

Kosten 2024

  • € 2.786,10 vergunning voor het veranderen van de hele woonruimte per (deel van de) woning die verloren gaat. U betaalt hiervoor maximaal € 13.930,50 per aanvraag
  • € 443,00 per m2 van de zelfstandige woonruimte die verloren gaat
  • € 344,00 per m2 van de niet zelfstandige woonruimte die verloren gaat
Voor het slopen van een woning hoeft u geen financiële compensatie te betalen. Verandert u de woonruimte zonder vergunning? Dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 18.500,00. 

Lees meer over...

Wet- en regelgeving