Woning voor andere doeleinden gebruiken of slopen

Wilt u een woning slopen of de woonruimte anders gebruiken? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig. De onttrekkingsvergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen. Als uw bedrijf onder de Bedrijf aan huis regeling valt, dan hoeft u geen onttrekkingsvergunning aan te vragen.

Naast een onttrekkingsvergunning hebt u ook een omgevingsvergunning nodig als u wilt verbouwen of slopen of wilt afwijken van een bestemmingsplan.

Wat te doen

Vraag de onttrekkingsvergunning online aan:

Organisatie/bedrijf

Zonder eHerkenning

Vraag vergunning aan

Voorwaarden

Er wordt voldaan aan de volkshuisvestelijke toets:
De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de woonruimte. Als het belang van het behoud van de woonruimte zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen voor het onttrekken van de zelfstandige woonruimte.

Kosten 2020

  • € 1.278,50  onttrekkingsvergunning woonruimte per (deel van de) woning die verloren gaat, met
    een maximum van € 6.393,00 per aanvraag
  • € 443,00 financiële compensatie per vierkante meter van de zelfstandige woonruimte die verloren gaat
  • € 344,00 financiële compensatie per vierkante meter van de onzelfstandige woonruimte die verloren gaat.

    Voor het slopen van een woning hoeft u geen financiële compensatie te betalen.
    Wanneer u woonruimte onttrekt zonder vergunning, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 18.500,00. 

Wet- en regelgeving

Naar boven