Woning voor andere doeleinden gebruiken of slopen

Wilt u een woning slopen of de woonruimte anders gebruiken? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig. De onttrekkingsvergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen.

Als uw bedrijf onder de regels voor Bedrijf aan huis valt, dan hoeft u geen onttrekkingsvergunning aan te vragen.

Naast een onttrekkingsvergunning hebt u ook een omgevingsvergunning nodig als u wilt verbouwen of slopen of wilt afwijken van een bestemmingsplan.

Wat te doen

Vraag de onttrekkingsvergunning online aan:

Organisatie/bedrijf

Zonder eHerkenning

Vraag vergunning aan

Voorwaarden

 • Er wordt voldaan aan de volkshuisvestelijke toets:
  De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de woonruimte. Als het belang van het behoud van de woonruimte zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen voor het onttrekken van de zelfstandige woonruimte.
 • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.

Kosten 2023

 • € 2.616,10 onttrekkingsvergunning woonruimte per (deel van de) woning die verloren gaat, met
  een maximum van € 13.080,50 per aanvraag
 • € 443,00 financiële compensatie per vierkante meter van de zelfstandige woonruimte die verloren gaat
 • € 344,00 financiële compensatie per vierkante meter van de onzelfstandige woonruimte die verloren gaat.

  Voor het slopen van een woning hoeft u geen financiële compensatie te betalen.
  Wanneer u woonruimte onttrekt zonder vergunning, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 18.500,00. 

Wet- en regelgeving