Woning voor andere doeleinden gebruiken of slopen

Wilt u een woning slopen of de woonruimte anders gebruiken? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig als de WOZ-waarde van de woning lager is dan € 376.803. De onttrekkingsvergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen. Als uw bedrijf onder de Bedrijf aan huis regeling valt, dan hoeft u geen onttrekkingsvergunning aan te vragen.

Naast een onttrekkingsvergunning hebt u ook een omgevingsvergunning nodig als u wilt verbouwen of slopen of wilt afwijken van een bestemmingsplan.

Wat te doen

Vraag de onttrekkingsvergunning online aan:

Organisatie/bedrijf

Zonder eHerkenning

Vraag vergunning aan

Voorwaarden

Er wordt voldaan aan de volkshuisvestelijke toets:
De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de woonruimte. Als het belang van het behoud van de woonruimte zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen voor het onttrekken van de zelfstandige woonruimte.

Kosten 2019

  • € 1.235,90  onttrekkingsvergunning woonruimte per (deel van de) woning die verloren gaat, met
    een maximum van € 6.179,70 per aanvraag
  • € 443,00 financiële compensatie per vierkante meter van de zelfstandige woonruimte die verloren gaat
  • € 344,00 financiële compensatie per vierkante meter van de onzelfstandige woonruimte die verloren gaat.

    Voor het slopen van een woning hoeft u geen financiële compensatie te betalen.
    Wanneer u woonruimte onttrekt zonder vergunning, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 18.500,00. 

Wet- en regelgeving

Naar boven