Informele zorg, jaarsubsidie aanvragen

Aanvullende maatregelen door coronavirus

We hebben maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen.

Deze subsidie is voor organisaties die jaarlijks een subsidie krijgen voor informele zorg. Informele zorg is onbetaalde zorg die wordt gegeven door vrijwilligers en mantelzorgers. Ook initiatieven gericht op het aanpakken van armoede en schulden kunnen van deze subsidie gebruikmaken. Voor nieuwe projecten of initiatieven kunt u een aanvraag indienen via projecten informele zorg.

U kunt subsidie vragen voor

  • inzetten van vrijwilligers bij hulp- en ondersteuningsvragen van kwetsbare inwoners (o.a. bij armoede en schulden)
  • ondersteunen van mantelzorgers

Subsidie aanvragen

U kunt van juli tot en met 1 oktober de subsidieaanvraag voor het volgende jaar indienen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:
  • activiteitenplan, volgens de voorwaarden in artikel 6 of 13 in de beleidsregel
  • sluitende begroting (bekijk de toelichting - pdf, 83 kB) 

Vraag jaarsubsidie aan (voor organisaties)

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?)

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen. Alle eisen en criteria aan de organisatie en activiteiten staan in de beleidsregel informele zorg 2019-2020. De beleidsregel bestaat uit 2 onderdelen. Artikel 4 tot en met 10 gaat over de inzet van vrijwilligers en artikel 11 tot en met 17 gaat over het ondersteunen van mantelzorgers. 

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:
  • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Kopie statuten van de organisatie.
  • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt voor 31 december een besluit over uw aanvraag.

Lees ook…

Naar boven