Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding, subsidie aanvragen

Hebt u een energieadviseur ingeschakeld bij het duurzamer maken van uw woning? Dan kunt u als eigenaar van de woning subsidie krijgen voor een gedeelte van de kosten voor het energieadvies aan huis, de trajectbegeleiding om een duurzaam meerjarenplan op te stellen en/of de trajectbegeleiding om de maatregelen uit het advies uit te voeren.

Let op! U vraagt de subsidie pas aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

Belangrijke voorwaarden

  • Het advies of de trajectbegeleiding is van een door de gemeente geselecteerde adviseur. Op dit moment zijn dit de volgende adviesbureaus: de Jonge Milieu Advies, Energiepaleis, Energiegarant Advies BV en Woondokter. In 2021 wordt de groep van geselecteerde bureaus uitgebreid.
  • U hebt een duurzame maatregel laten uitvoeren voor isolatie, warmteaanbod of duurzame energieopwekking.
Bekijk alle eisen en criteria

Waar is de subsidie voor?

• Maximaal € 220.
• U hebt een duurzame maatregel uit het advies uitgevoerd of u heeft na het advies trajectbegeleiding gekregen en daarna een maatregel uitgevoerd.
• Het advies is niet ouder dan 2 jaar.
• Maximaal € 220.
• U hebt eerder een energieadvies aan huis gekregen.
• Er is een meerjarenplan met stappenplan gemaakt voor de maatregelen die nodig zijn om de woning duurzaam te maken.
• U hebt een duurzame maatregel uit het meerjarenplan uitgevoerd of u heeft na het advies trajectbegeleiding op de uit te voeren maatregel(en) gekregen en daarna een maatregel uitgevoerd.
• Maximaal € 140 per maatregel.
• U hebt eerder een energieadvies aan huis gekregen.
• De subsidie is voor de begeleiding, niet voor de maatregel zelf.
• Voor maximaal 3 begeleide maatregelen kunt u subsidie vragen.
• De maatregel is uitgevoerd.

Subsidie aanvragen

U mag de onderdelen apart van elkaar aanvragen, maar u mag ze ook combineren in één aanvraag. In het aanvraagformulier kunt u aangeven voor welke onderdelen u subsidie vraagt. Upload daarna de volgende bijlagen:

• Kopie van de factuur van het advies en/of de trajectbegeleiding waarvoor u subsidie vraagt.
• Kopie van de factuur van de uitgevoerde maatregel(en). De maatregel die is uitgevoerd moet hier duidelijk op staan.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie per woning is maximaal € 860. Dit bestaat uit € 220 voor het energieadvies aan huis, € 220 voor de trajectbegeleiding op een meerjarenplanning en maximaal 3x € 140 voor trajectbegeleiding op de overige maatregelen. Zorg dat u eerst een maatregel hebt uitgevoerd uit het energieadvies aan huis.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 6 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…

Naar boven