Schoolvoorziening aanvragen

Bent u een schoolbestuur en wilt u voorziening voor uw school aanvragen? Bijvoorbeeld het huren van een sportterrein of extra lokalen. Doe dit dan vóór 1 maart.

Vraag een voorziening aan

Voorwaarden

U kunt de volgende voorzieningen voor uw school aanvragen:

  • nieuwbouw van een schoolgebouw of gymzaal
  • renovatie van een schoolgebouw of gymzaal
  • vervangende nieuwbouw van een schoolgebouw of gymzaal
  • uitbreiding van een schoolgebouw of gymzaal
  • inrichting van scholen en gymzalen
  • huren van sportterreinen
  • constructiefouten herstellen
  • extra ruimte voor een functie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen
  • vergoeding voor een natuurlijk en uitdagend schoolplein

Na het aanvragen

Wij beoordelen alle aanvragen in maart en april. In mei hoort u of uw aanvraag goedgekeurd is. Het college van burgemeester en wethouders stelt in december alle aanvragen vast. In december ontvangt u een officieel besluit.

Meer info

Naar boven