Activiteiten voortgezet onderwijs, subsidie aanvragen

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Utrechtse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen jaarlijks subsidie vragen voor verschillende activiteiten in het voortgezet onderwijs. Al deze activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020.

Lees de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020

Het gaat om de structurele activiteiten:

  • internationale schakelklassen (artikel 9.1)
  • combinatiefuncties Brede School en Talentontwikkeling (artikel 9.5)
  • cultuureducatie (artikel 10.1)

En de incidentele activiteit:

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel
  • sluitende begroting 
  • overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en)
  • extra bijlagen die nodig zijn per activiteit

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie voor 2020 tot en met 15 oktober 2019 aanvragen. In het aanvraagformulier kunt u aanvinken voor welke activiteiten u subsidie vraagt. U mag ook voor elke activiteit een nieuw formulier invullen.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020.

Wat kunt u verwachten?

Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren.

Verantwoording

Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Naar boven