Bijstand, bewijsstukken opsturen

Hebt u een bijstandsuitkering, of vraagt u een bijstandsuitkering aan? Of hebt u bijzondere bijstand aangevraagd of ontvangen? Dan kunnen wij bewijsstukken aan u vragen. U kunt deze bewijsstukken online opsturen.

U hebt uw DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Vraag deze dan aan op DigiD.nl.

Opsturen bewijstukken als u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand aanvraagt

Opsturen van bewijsstukken als u al een bijstandsuitkering hebt, of bijzondere bijstand hebt ontvangen

Lukt het u niet om de stukken via de computer op te sturen? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen.

Wijzigingen doorgeven

Hebt u een bijstandsuitkering, of hebt u bijzondere bijstand ontvangen? En wilt u wijzigingen doorgeven? Ga dan naar www.utrecht.nl/wijzigingen.

Vakantie/verblijf in het buitenland melden

Hebt u een bijstandsuitkering en wilt u uw vakantie melden? Of gaat u naar het buitenland om een andere reden? 

Ga dan naar www.utrecht.nl/vakantiemelden.

Hebt u een vraag?

Neem contact op met Werk en inkomen