Bezwaar maken

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Onder een besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

Bezwaar tegen belastingen, parkeerbon, kosten

Bent u het niet eens met:

 • belastingaanslag of WOZ (waarde van uw huis)?
 • parkeerbon?
 • kosten van diensten of producten van de gemeente (leges)?
 • grafrechten?

Maak bezwaar bij de BghU   

Voor andere beslissingen leest u hieronder hoe u bezwaar maakt.

Bezwaar tegen andere dingen

Hieronder leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met andere besluiten van de gemeente.

Telefonisch contact

In een besluit staat vaak het telefoonnummer van de afdeling. U kunt dit nummer eerst bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Als u belt heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van ons besluit blijven gelden. Ook krijgt u door te bellen geen extra tijd om bezwaar te maken. Telefonisch contact kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Online bezwaar maken 

Wanneer u met DigiD bezwaar indient, hoeft u minder gegevens in te vullen en kunt u sneller de stappen doorlopen.

U kunt geen bezwaar maken per e-mail.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk (per post) bezwaar maken. Op het besluit staat het adres waar u dit naartoe kunt sturen. Kunt u het adres niet vinden? Stuur uw bezwaarschrift dan naar het volgende adres en vermeld de verantwoordelijke afdeling:

Gemeente Utrecht
T.a.v. De afdeling…
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Wat staat in uw bezwaarschrift?

 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • Datum van het bezwaarschrift 
 • Reden(en) van bezwaar 
 • Uw handtekening

Stuur bij uw bezwaarschrift ook een kopie van de beslissing mee waartegen u bezwaar wilt maken. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging.

Is uw bezwaarschrift in een vreemde taal geschreven? En is er voor de goede afhandeling een vertaling nodig? Dan zorgt u zelf voor deze vertaling.

Bezwaar gemaakt, en dan?

 • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging (schriftelijk of per e-mail).
 • De wettelijke termijn om op uw bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 weken vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Omdat de praktijk uitwijst dat deze periode te kort is, wordt gebruik gemaakt van mogelijkheid om deze termijn met 6 weken te verlengen (artikel 7:10, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht).
 • In sommige gevallen wordt u gebeld door een juridisch medewerker van de gemeente, dit is afhankelijk van de bezwaarprocedure. Samen met u wordt dan het geschil bekeken en onderzoeken we of er een oplossing is zónder hoorzitting.

Besluit blijft gelden tijdens bezwaarprocedure

Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’.

Lees ook de algemene wet bestuursrecht

Meer over bezwaar

Lees meer over bezwaar tegen:

Bezwaar maken: alle stappen in een plaatje

Bezwaarprocedure in stappen, al uitgelegd in de tekst erboven

Niet eens met het besluit op uw bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden. U doet dit door een beroepschrift in te dienen:

 • online via www.rechtspraak.nl
 • schriftelijk. Stuur uw beroepschrift naar:
        Rechtbank Midden Nederland
        Sector bestuursrecht
        Postbus 16005
        3500 DA  Utrecht

Wat staat in uw beroepschrift?

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum van het beroepschrift
 • Omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat (stuur een kopie mee)
 • Reden van het in beroep gaan
 • Uw handtekening
 • Wat de beslissing volgens u moet zijn

Kosten in beroep gaan

Voor het instellen van beroep betaalt u griffierecht. Vindt de rechter dat u gelijk heeft? Dan krijgt u deze kosten terug.

Niet eens met uitspraak rechter?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep gaan. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.