Geslacht, vermelding aanpassen

U kunt de vermelding van uw geslacht laten aanpassen op uw geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP). U kunt dan ook uw voornamen aanpassen als u dat wilt.

U kunt de vermelding van uw geslacht laten aanpassen van man naar vrouw. Of van vrouw naar man. U kunt niet kiezen voor een genderneutrale vermelding.

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U bent in Utrecht geboren.
    • Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland? Vraag de aanpassing dan bij die gemeente aan.
    • Bent u in het buitenland geboren? Ga dan naar de gemeente Den Haag.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Of u hebt een geldige verblijfsvergunning en woont minimaal 1 jaar in Nederland.
  • U hebt een deskundigenverklaring nodig.

Deskundigenverklaring

U vraagt een deskundigenverklaring aan bij daarvoor erkende instellingen of personen. Kijk op website van Transgenderinfo voor een overzicht.

Wat neemt u mee?

  • Een deskundigenverklaring. De verklaring mag op de dag van uw afspraak bij de gemeente maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Uw identiteitsbewijs.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Kosten

De vermelding van uw geslacht aanpassen is gratis.

Na uw afspraak

Vraag een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan. Dat kan vanaf 1 werkdag nadat de vermelding van uw geslacht is aangepast in de basisregistratie personen (BRP). Op www.mijnoverheid.nl kunt u zien of de vermelding van uw geslacht is aangepast. Bent u geboren in Utrecht? En woont u hier ook? We proberen dit binnen 1 week te regelen. Woont u niet meer in de gemeente waar u geboren bent? Dan kan het 4 weken duren voordat uw gegevens in de BRP aangepast zijn.

Woont u in Utrecht? Maak een afspraak voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs:

Ga naar paspoort en identiteitskaart aanvragen

Ga naar rijbewijs aanvragen

Uw oude gegevens

De oude gegevens over het andere geslacht blijven in de BRP bewaard. Deze gegevens zijn ’historisch’. U kunt de historische gegevens definitief laten verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek per brief naar de gemeente waar u woont. Woont u in Utrecht? Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Burgerzaken
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zijn de historische gegevens verwijderd? Dan kunnen deze later niet meer worden hersteld.

Ook bij de gegevens van uw ouders, kinderen en (ex-)partner worden uw nieuwe gegevens opgenomen. Wil iemand dit niet? Dan stuurt deze persoon een verzoek naar de woongemeente om deze gegevens te laten verwijderen.

Andere organisaties op de hoogte brengen

Organisaties die toegang hebben tot de BRP krijgen automatisch bericht over uw aangepaste gegevens. Dit zijn organisaties zoals de Belastingdienst, de RDW en uw zorgverzekeraar. Zij passen dan ook uw gegevens aan in hun administratie. Andere organisaties brengt u zelf op de hoogte. Zoals uw bank, huisarts en tandarts.

Meer informatie