Vrijwillige inzet voor elkaar, subsidie aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties en vrijwilligers die zich zonder winstoogmerk inzetten voor anderen.

Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

 • zorg voor elkaar door:
  • het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zich beter kunnen redden of meedoen in de samenleving
  • buurtnetwerken
  • wijkinformatiepunten
 • het vinden van inwoners die nog niet zelfstandig hun weg weten te vinden in de samenleving, hen tijdelijk ondersteunen en zo nodig verbinden aan een organisatie uit de (aanvullende) zorg, of uit de basiszorg of de sociale basisinfrastructuur (brugfunctie)
 • het beheren en onderhouden van een welzijnsaccommodatie in zelfbeheer
 • het ondersteunen van inwoners bij het verbeteren van hun taal- en digitale vaardigheden

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bekijk alle eisen en criteria in de nadere regel Vrijwillige inzet voor elkaar.
 • Er zijn 2 termijnen voor het aanvragen van de subsidie:
  • voor activiteiten die beginnen tussen 1 januari en 30 juni; u vraagt voor 1 oktober van het voorafgaande jaar subsidie aan
  • voor activiteiten die beginnen tussen 1 juli en 31 december; u vraagt voor 1 april van hetzelfde jaar subsidie aan. Dit geldt alleen voor activiteiten die onder 'a' vallen (pdf, 166 kB).

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?
Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Wat kunt u verwachten?

U krijgt voor 31 december een besluit over uw aanvraag. Voor aanvragen die vanaf 1 juli beginnen is dat voor 30 juni. Dit kan langer duren, als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen we informatie opvragen bij vrijwilligers, (buurt)bewoners en experts.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten.

Lees ook de financiële verantwoording in de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht

Naar boven