Sociaal makelaarschap, subsidie aanvragen

Deze meerjarige subsidie is voor organisaties die invulling geven aan het beleid voor sociaal makelaarschap in Utrecht.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie niet meer aanvragen omdat de termijn verlopen is.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Alle eisen en voorwaarden staan in de beleidsregel sociaal makelaarschap Utrecht 2019-2024.

U kon vragen stellen over deze beleidsregel. De reacties leest u in de gestelde vragen en antwoorden (pdf, 156 kB).

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het beschikbare bedrag is € 6.034.550 in 2019. Dit bedrag is vastgelegd in de subsidiestaat 2019 (pdf, 21 kB ). Een toelichting op dit bedrag leest u in paragraaf 3.4 van de Nota van uitgangspunten sociaal makelaarschap 2019-2024 (pdf, 3 MB) en in de subsidiestaat per tender (pdf, 22 kB). Het beschikbare bedrag is hoger dan in de Nota van uitgangspunten staat. Dit komt omdat er € 250.000 extra beschikbaar is gesteld uit het programma Jeugd.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven