Uitbreiding regionale uitstapmogelijkheden voor sekswerkers, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor mannelijke sekswerkers, trans-sekswerkers en jonge sekswerkers die het sekswerk willen verlaten. Het gaat om sekswerkers in de regio Utrecht, Eemland en Gooi- en Vechtstreek.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
 • Uw organisatie is deskundig op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel uitbreiding subsidie regionale uitstapprogramma’s voor sekswerkers (DUUP+)

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 256.000 per jaar (geldt voor 2023 en 2024).

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een activiteitenplan
 • Een begroting
 • Een toelichting op de huidige deskundigheid van het personeel
 • Een omschrijving van de inzet social return
 • Een omschrijving van de inzet voor duurzaamheidsdoelen

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 28 juni 2023.

Organisaties

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? Dan nodigen we u uit voor een gesprek op vrijdag 7 juli 2023. U krijgt ons besluit uiterlijk 15 juli 2023.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regels voor subsidies.