Levenloos geboren kind, aangifte

Wanneer uw kind levenloos is geboren doet u aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt dan ‘een akte van geboorte (levenloos)’ opgemaakt.

Een levenloos geboren kind wordt niet zelfstandig geregistreerd in de basisregistratie personen (brp). Binnenkort wordt een wetswijziging verwacht waardoor het wel mogelijk wordt om uw kind bij uw gegevens in de brp te laten bijschrijven. Zodra dit mogelijk wordt kunt u dat hier lezen. Dan zal ook bekend zijn wat u hier voor moet doen.

Uw kind heeft kort geleefd

U doet aangifte van geboorte in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw kind in dezelfde gemeente overleden dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Als uw kind in een andere gemeente is overleden, dan doet u de aangifte van overlijden daar.

Wie mogen aangifte doen?

  • één van de ouders
  • een begrafenisondernemer
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid
  • medewerkers van het ziekenhuis

Wanneer doet u aangifte?

Voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt doet u aangifte van een levenloze geboorte of de geboorte en overlijden van uw kind.

Aangifte doen

U maakt online een afspraak voor het doen van de aangifte. Als u ook geboorteaangifte moet doen, maakt u daarvoor ook online een afspraak. Er zijn geen kosten voor het doen van aangifte.

Maak een afspraak

U neemt naar de afspraak het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts
  • B-enveloppe met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren kind
  • eventueel een ingevuld aangifteformulier (pdf, 73 kB) bij een levenloze geboorte

Begraven of cremeren

Om uw kind te kunnen begraven of cremeren hebt u toestemming (‘verlof’) van de gemeente nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Wanneer de zwangerschap minder dan 24 weken was en uw kind niet of minder dan 24 uur geleefd heeft is een verlof wettelijk niet verplicht. Het is wel mogelijk om in zo’n situatie een verlof van de gemeente te krijgen. Bel voor meer informatie over het regelen van dit verlof naar 14 030.

Lees meer over het begraven van een te vroeg geboren kind

Mijn kind is lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden

Als uw kind lang geleden levenloos is geboren of na geboorte kort heeft geleefd en er is toen geen aangifte gedaan, dan kunt u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Utrecht? Dan neemt u contact op via 14 030. We gaan dan na of er misschien toch al een akte bestaat of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Ook kan het voorkomen dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kind geen voornamen zijn opgenomen. Ook dit kan alsnog. Neem contact op via 14 030 om na te gaan wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

Een levenloos geboren kind wordt niet zelfstandig geregistreerd in de basisregistratie personen (brp). Binnenkort wordt een wetswijziging verwacht waardoor het wel mogelijk wordt om uw kind bij uw gegevens in de brp te laten bijschrijven. Ook als uw kind lang geleden levenloos is geboren of kort heeft geleefd. Zodra dit mogelijk wordt kunt u dat hier lezen. Dan zal ook bekend zijn wat u hier voor moet doen.

 

Naar boven