Platform voor journalistiek, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het inrichten van een platform voor journalisten (mediaplatform). Het gaat hier om zowel een online als offline plek waar ruimte is voor samenwerking, innovatie en talentontwikkeling tussen journalisten en studenten van journalistieke en creatieve opleidingen.

Waar is de subsidie voor?

U krijgt de subsidie voor het beheren en uitvoeren van een journalistiek platform dat is gericht op activiteiten in de stad. Dit kan zowel een fysieke en een digitale plek zijn. Uiteindelijk ontvangt 1 organisatie subsidie om het platform voor journalisten in te richten.

Voorwaarden

  • Uw onderneming is in de gemeente Utrecht
  • Het platform voor journalisten richt zich op activiteiten in de stad
  • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid)

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie stedelijke mediaplatform gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 249.877.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • activiteitenplan
  • sluitende begroting

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

  • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren. Activiteiten die gericht zijn op kinderen en jongeren tot 25 jaar krijgen voorrang bij de beoordeling van de aanvragen.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na het einde van uw activiteiten

In het besluit staat informatie over de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.