Begeleiding bij stage of leerbaan, subsidie aanvragen

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen als zij nieuwe mbo-stageplaatsen (BOL) en/of leerbanen (BBL) aanbieden. De gemeente Utrecht wil met deze subsidie zorgen voor meer stagekansen voor mbo-studenten.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2022.

Waar is deze subsidie voor?

U kunt deze subsidie krijgen voor de begeleiding van mbo-studenten van Utrechtse mbo-instellingen tijdens een stage of leerbaan. De vorm van begeleiding is vrij in te vullen. U kunt de subsidie bijvoorbeeld gebruiken om een begeleider aan te nemen of begeleiders op te leiden. De subsidie is alleen voor nieuwe stageplaatsen en/of leerbanen die u zonder de subsidie niet had kunnen aanbieden.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als organisatie of persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Bij de beoordeling kijken we naar de volgende eisen en voorwaarden.

 • Uw organisatie is gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.
 • U vraagt subsidie aan voordat de stage of leerplek begint. Voor stages die al zijn begonnen, krijgt u geen subsidie.
 • De stage waarvoor u subsidie aanvraagt moet minimaal 3 maanden duren. Een leerbaan moet minimaal 20 weken en maximaal 40 weken duren. Een leerbaan bestaat meestal uit 1 dag leren en 4 dagen werken bij een bedrijf.
 • Met de subsidie creëert u een stageplek of leerbaan die u zonder deze subsidie niet had kunnen aanbieden.
 • U bent erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in de periode waarvoor u de subsidie aanvraagt.
  Bekijk of uw organisatie al erkend is en wie uw contactpersoon is. Wilt u erkend leerbedrijf worden? Doe een aanvraag bij SBB.
 • U biedt een stageplaats of leerbaan aan een mbo-student van een Utrechtse mbo-instelling. Deze student volgt een studie voor een van de volgende sectoren: zorg, welzijn, ICT, bouw/techniek/energietransitie/maakindustrie, onderwijs, gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) of cultuur.
 • U hebt een bedrijf in een van de volgende sectoren (of allebei).
  • Een sector die door corona hard is getroffen. In Utrecht is dat gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) en de culturele sector.
  • Een duurzame economische sector. In Utrecht zijn de volgende 4 marktgroepen kansrijke sectoren van de toekomst: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie/maakindustrie en onderwijs.
 • U biedt complete en goede begeleiding tijdens de hele stageperiode aan de mbo-student waarvoor u subsidie ontvangt.

U leest meer over de voorwaarden in de nadere regel subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO. Wij vragen u deze nauwkeuring door te nemen voordat u een aanvraag indient.  

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraag.

 • Plan van aanpak. U omschrijft wat u gaat doen om de mbo-student goede en volledige begeleiding te bieden. U beschrijft het aantal stageplaatsen of leerbanen dat u door de extra middelen kunt bieden en de duur hiervan. U geeft aan welke studierichting de mbo-student volgt. U toont aan dat uw bedrijfstak en bedrijf het afgelopen jaar negatief door corona is getroffen. Of u laat zien dat uw bedrijf behoort tot een van onze duurzame economische sectoren, waar onvoldoende stages en/of leerbanen kunnen ontstaan door het ontbreken van voldoende begeleiding.
 • Kostenoverzicht (begroting). In de begroting geeft u aan hoeveel geld er nodig is en waar dit aan uitgegeven moet worden om een extra stageplek of leerbaan te realiseren. Daarnaast moet de begroting ook duidelijk maken hoeveel geld uw leerbedrijf zelf inlegt om voor de extra plek(ken) te zorgen.
 • Planning waarin u duidelijk beschrijft wanneer, hoe en waar welke activiteiten worden uitgevoerd en wanneer welk resultaat wordt bereikt.
 • Statuten van de organisatie
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Kopie bankafschrift. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Als u meer dan € 100.000 aan subsidie aanvraagt, legt u uit hoe u social return inzet.

Subsidie aanvragen

Vraagt u subsidie als organisatie aan? Dan doet u dat met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 150.000 subsidie per aanvraag krijgen. Per gerealiseerde stageplaats of leerbaan is de subsidie maximaal € 250 per maand met een maximum van 12 maanden.

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk na 13 weken een besluit over uw aanvraag. Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording na afloop van de activiteiten

Binnen 5 maanden na afloop van de stage of leerbaan levert u een eindrapportage in via het subsidieportaal. De rapportage bestaat uit een inhoudelijke en financiële rapportage. Is uw subsidie € 100.000 of meer? Stuur de eindrapportage dan uiterlijk 31 mei na het kalenderjaar waarin de activiteiten zijn uitgevoerd.

In de eindrapportage toont u aan hoe lang de stage heeft geduurd. Dit doet u met een overzicht van salarisstroken waarop de maandelijks vergoedingen aan de stagiair(s) staan. U voegt het salarisoverzicht toe aan het activiteitenverslag. Een praktijkovereenkomst (pok) is niet genoeg om de duur van de stage aan te tonen.

In het financieel verslag geeft u aan wat uw kosten zijn geweest tijdens de stage- of leerbaanperiode. Het is dus een ander overzicht dan de begroting die u bij de aanvraag opstuurt. In de begroting staat een inschatting van de kosten. In het financieel verslag staan de daadwerkelijke kosten.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Stageplaats aanbieden

Wilt u een stageplaats aanbieden aan een Utrechtse mbo-student? Op stagekansutrecht.nl leest u hoe u dat kunt doen.

Combineren met andere subsidies

U mag deze subsidie combineren met andere subsidies van de gemeente.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven