Stagebegeleiding van een mbo-student, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Wilt u als werkgever een mbo-student begeleiden, maar lukt dit niet omdat u personeelscapaciteit mist of omdat uw medewerkers daar een opleiding voor nodig hebben? Vraag deze subsidie aan en ontvang tot € 250 per maand per student. Momenteel zoeken veel mbo-studenten een stageplek (BOL) of leerbaan (BBL). Biedt u hen een kans?

Waar is deze subsidie voor?

U kunt deze subsidie krijgen voor de begeleiding van mbo-studenten van Utrechtse mbo-scholen. Bijvoorbeeld om een begeleider aan te nemen, een personeelslid extra uren te geven om een stagiair te begeleiden, of begeleiders op te leiden. De subsidie moet echt besteed worden aan begeleiding en dus niet aan bijvoorbeeld stagevergoeding of de inrichting van een werkplek van de student. Ook is de subsidie alleen voor nieuwe stageplaatsen en/of leerbanen die u zonder de subsidie niet had kunnen aanbieden.

Twijfelt u of u deze subsidie kunt krijgen? Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per stageplaats of leerbaan is de subsidie maximaal € 250 per maand met een maximum van 12 maanden. U kunt maximaal € 150.000 subsidie per aanvraag krijgen.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw organisatie is gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De gemeenten die hieronder vallen zijn gemeente Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
 • U vraagt subsidie aan voordat de stage of leerplek begint (dus niet als deze al begonnen is).
 • De stage waarvoor u subsidie aanvraagt moet minimaal 3 maanden duren. Een leerbaan moet minimaal 20 weken en maximaal 40 weken duren. Een leerbaan bestaat meestal uit 1 dag leren en 4 dagen werken bij een bedrijf.
 • U besteedt de subsidie aan de begeleiding voor een stageplek of leerbaan die u zonder deze subsidie niet had kunnen aanbieden.
 • U bent erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in de periode waarvoor u de subsidie aanvraagt.
  Bekijk of uw organisatie al erkend is en wie uw contactpersoon is. Wilt u erkend leerbedrijf worden? Doe een aanvraag bij SBB.
 • U biedt een stageplaats of leerbaan aan een mbo-student van een Utrechtse mbo-instelling. Deze student volgt een studie voor een van de volgende sectoren: zorg, welzijn, ICT, bouw/techniek/energietransitie/maakindustrie, onderwijs, gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) of cultuur.
 • U hebt een bedrijf in een van de volgende sectoren (of allebei).
  • Een sector die door corona hard is getroffen. In Utrecht is dat gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) en de culturele sector.
  • Een duurzame economische sector: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie/maakindustrie en onderwijs.

U leest meer over de voorwaarden in de nadere regel subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO. Wij vragen u deze nauwkeuring door te nemen voordat u een aanvraag indient.  

Wat stuurt u mee?

 • Plan van aanpak. U omschrijft wat u gaat doen om de mbo-student te begeleiden. U beschrijft het aantal stageplaatsen of leerbanen dat u door de extra middelen kunt bieden en de duur hiervan. U geeft aan welke studierichting de mbo-student volgt en aan welke mbo-instelling de student studeert. U toont aan dat uw bedrijfstak en bedrijf het afgelopen jaar negatief door corona is getroffen. Of u laat zien dat uw bedrijf behoort tot een van onze duurzame economische sectoren, waar onvoldoende stages en/of leerbanen kunnen ontstaan door het ontbreken van voldoende begeleiding.
 • Kostenoverzicht (begroting). Hierin geeft u aan hoeveel geld er nodig is en waar u dit aan uitgeeft om een extra stageplek of leerbaan te realiseren. Geef ook aan hoeveel geld u zelf inlegt voor de stageplaats.
 • Planning: wanneer, hoe en waar welke activiteiten worden uitgevoerd.
 • Statuten van de organisatie.
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie bankafschrift. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Als u meer dan € 100.000 aan subsidie aanvraagt, legt u uit hoe social return inzet.

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk na 13 weken een besluit over uw aanvraag. Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Combineren met andere subsidies

U mag deze subsidie combineren met andere subsidies van de gemeente.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.