Begeleiding bij stage of leerbaan, subsidie aanvragen

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor begeleiding tijdens stages en leerbanen, zodat zij meer stages en leerbanen kunnen aanbieden. De gemeente Utrecht wil met deze subsidie zorgen voor meer stagekansen voor mbo-studenten.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2022.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

Werkgevers kunnen met deze subsidie krijgen voor de begeleiding van mbo-studenten van Utrechtse mbo-instellingen tijdens de stage of leerbaan. De vorm van begeleiding is vrij in te vullen. U kunt bijvoorbeeld een begeleider aannemen of begeleiders opleiden.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • organisaties (rechtspersonen) met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • personen (natuurlijk personen) met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de volgende eisen en voorwaarden.

 • De activiteiten en de manier waarop gewerkt wordt moeten aansluiten bij het doel van de nadere regel in een sector die aantoonbaar door Covid-19 is getroffen.
 • De stage of leerbaan vindt plaats in een duurzame economische sector waarvoor er in de stad Utrecht een tekort aan stages of leerbanen is omdat er onvoldoende begeleiding is
 • We verwachten dat u complete en goede begeleiding geeft aan de mbo-student waarvoor u subsidie ontvangt.
 • We verwachten van u dat u de student (financieel) beloont voor zijn inzet en de vaardigheden die hij nodig heeft voor de stage.

U leest meer over de voorwaarden in de nadere regel subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier.

 • Plan van aanpak. Hierin beschrijft u het aantal stageplaatsen of leerbanen dat u wil bieden en de duur hiervan. U toont hierin aan dat uw bedrijfstak of bedrijf het afgelopen jaar negatief door corona is getroffen. U licht toe wat u gaat doen om de MBO-student goede en volledige begeleiding te bieden
 • Sluitend kostenoverzicht
 • Planning waarin u duidelijk beschrijft wanneer, hoe en waar welke activiteiten worden uitgevoerd en wanneer welk resultaat wordt bereikt.
 • Statuten van de organisatie
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Als u meer dan € 100.000 aan subsidie aanvraagt, legt u uit hoe u social return inzet.

Subsidie aanvragen

Vraagt u subsidie als organisatie aan? Dan doet u dat met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 150.000 subsidie per aanvraag krijgen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk na 13 weken een besluit over uw aanvraag. Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording na afloop van de activiteiten

Binnen 5 maanden na afloop van de activiteiten levert u een eindrapportage in via het subsidieportaal. De rapportage bestaat uit een inhoudelijke en financiële rapportage. Is uw subsidie € 100.000 of meer? Stuur de eindrapportage dan uiterlijk 31 mei na het kalenderjaar waarin de activiteiten zijn uitgevoerd.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Stageplaats aanbieden

Wilt u een stageplaats aanbieden aan een Utrechtse mbo-student? Op stagekansutrecht.nl leest u hoe u dat kunt doen.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven