Initiatievenfonds, aanvraag

Hebt u een idee dat uw buurt, wijk of stad leuker, groener, gezelliger, mooier en socialer maakt? En zijn er meer mensen enthousiast over uw idee? Dan kunt u geld aanvragen uit het initiatievenfonds.

Meer weten voordat u een aanvraag doet?

Lees meer over het initiatievenfonds of bekijk voorbeelden

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Draagvlak: de activiteiten richten zich op meer mensen dan alleen de initiatiefnemer. Veel mensen moeten gebruik kunnen maken van het initiatief. Dit kunt u ook laten zien. We willen graag weten wie de voorstanders en tegenstanders zijn. En wie er geen mening over heeft. 
 • Eigen bijdrage: u werkt actief mee aan de uitvoering van het plan. Bijvoorbeeld met eigen geld, tijd en materiaal. Of met geld dat u van een andere instelling of organisatie krijgt.
 • Een activiteit voor een organisatie/vereniging etc. moet via eHerkenning aangevraagd worden. Dit kunt u niet persoonlijk via het initiatievenfonds aanvragen.
 • U voert het plan uit binnen de gemeente Utrecht.
Alle regels staan in de nadere regel initiatievenfonds.

Wat stuurt u mee?

 • Overzicht van de inkomsten en uitgaven. Dat heet een begroting. Zodat wij weten hoeveel geld u nodig heeft uit het initiatievenfonds. Wij kijken naar uw begroting en beoordelen die. Het betekent niet dat u ook het hele bedrag uit uw begroting krijgt. Bekijk een voorbeeld van een begroting (pdf, 55 kB).
 • Bewijs dat aangeeft dat veel (buurt)bewoners het met uw plan eens zijn. U kunt hiervoor de handtekeningenlijst (pdf, 140 kB) gebruiken. Op deze lijst kunnen tegenstanders en bewoners die geen mening erover hebben ook hun handtekening zetten. Zo kunnen we zien of u veel steun krijgt. 
 • Bij een aanvraag voor een leefstraat stuurt u het ingevulde aanvraagformulier, een handtekeninglijst en een situatiekaart mee, zie www.utrecht.nl/leefstraten.

Als organisatie

Doet u als organisatie voor het eerst een aanvraag? Of zijn de gegevens van uw organisatie veranderd? Voeg dan ook de volgende documenten toe aan het aanvraagformulier:

Aanvragen

Online

Als inwoner kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD.
Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. De kosten voor de aanvraag van e-herkenning kunt u terugkrijgen, als u het geld uit het fonds krijgt.

Doe een aanvraag

Per post

Wilt u een papieren aanvraagformulier invullen? Dan kunt u het formulier op het wijkbureau ophalen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Er is geen minimumbedrag. U kunt jaarlijks maximaal € 35.000 per initiatief aanvragen.

Wij storten het toegekende subsidiebedrag op uw privé-bankrekening. Wilt u dit liever niet? Bijvoorbeeld omdat u een betalingsregeling hebt, of een uitkering ontvangt? Bij uw aanvraag kunt u ervoor kiezen om het bedrag op een prepaid kaart te krijgen. Of dit voor u mogelijk is, ziet u tijdens de aanvraag.

Na uw aanvraag

We controleren eerst of we alle informatie hebben. Is voor ons iets niet duidelijk? Dan nemen we contact met u op.

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u de bijdrage uit het initiatievenfonds op 1 van deze 2 manieren:

 • U krijgt geld in de vorm van een subsidie. Dan gelden de regels voor subsidies.
 • De gemeente helpt u bij het uitvoeren van het idee (in natura). Bijvoorbeeld door het plaatsen van een speeltoestel of het planten van een boom. In natura betekent dat u geen geld op uw rekening krijgt.

Eindverantwoording opsturen

Een eindverantwoording is een document waarin u vertelt waar u het geld aan uitgaf.

 • Hebt u minder dan € 500 ontvangen? Dan hoeft u geen eindverantwoording op te sturen. Bewaar wel tot 3 maanden na uw activiteit bonnen, rekeningen, foto’s en filmpjes. Wij kunnen alsnog om deze informatie vragen.
 • Was de bijdrage meer dan € 500? Stuur dan een eindverantwoording op. Doe dit uiterlijk 3 maanden na de uitvoering van uw plan. In de eindverantwoording vertelt u waar u het geld aan uitgaf en hoe u uw plan uitvoerde.

Meer informatie