Gezonde leefstijl ondersteunen, subsidie aanvragen

Hebt u als organisatie een goed idee om Utrechters te helpen bij een gezonde leefstijl? Dan kunt u subsidie aanvragen om uw plan te betalen.

Uw organisatie houdt zich bezig met zorg, welzijn, sport, onderwijs of cultuur.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

U krijgt de subsidie om Utrechters te helpen bij een gezonde leefstijl. Het gaat om leefstijlinterventies of activiteiten die te maken hebben met overgewicht, gezonde voeding of bewegen.

U kunt de subsidie aanvragen voor nieuwe activiteiten. Maar ook voor het uitbreiden of verbeteren van uw huidige aanbod. Of door gezonde leefstijl een vast onderdeel te maken van uw aanpak.

Voorwaarden

  • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
  • U kunt maximaal 2 keer subsidie aanvragen.
Kijk voor alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie gezonde leefstijl.

Wat stuurt u mee?

  • Een activiteitenplan.
  • Een overzicht van alle kosten met uitleg.

Kijk hiervoor in artikel 6 van de Nadere regel subsidie gezonde leefstijl.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan? Of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

  • Kopie bankafschrift met IBAN. De eventuele subsidie wordt naar dit rekeningnummer overgemaakt.
  • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Kopie statuten van uw organisatie

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen tot € 3.999 kunt u tot uiterlijk 1 juli 2022 indienen.

Voor subsidieaanvragen vanaf € 4.000 zijn er 3 subsidierondes.

Subsidierondes gezonde leefstijl vanaf € 4.000
Subsidieronde Indienen voor
1. 1 november 2021
2. 1 februari 2022
3. 1 juli 2022

U kunt de subsidie als organisatie aanvragen met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 40.000 subsidie per aanvraag krijgen.

Na uw aanvraag

Bij aanvragen tot € 3.999 krijgt u uiterlijk 13 weken na uw aanvraag een besluit over uw aanvraag.

Bij aanvragen vanaf € 4.000 krijgt u uiterlijk 13 weken na afloop van de subsidieronde een besluit over uw aanvraag.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn ingediend.

Hulp of advies

Bij vragen kunt u gerust contact met ons op nemen via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving subsidies en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.
  • In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Naar boven