Gezonde leefstijl ondersteunen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Hebt u als organisatie een goed idee om Utrechters te helpen bij een gezonde leefstijl? Dan kunt u subsidie aanvragen om uw plan te betalen.

Uw organisatie houdt zich bezig met zorg, welzijn, sport, onderwijs of cultuur.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

U krijgt de subsidie om Utrechters te helpen bij een gezonde leefstijl. Het gaat om leefstijlinterventies of activiteiten die te maken hebben met overgewicht, gezonde voeding of bewegen.

U kunt de subsidie aanvragen voor nieuwe activiteiten. Maar ook voor het uitbreiden of verbeteren van uw huidige aanbod. Of door gezonde leefstijl een vast onderdeel te maken van uw aanpak.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
 • U kunt maximaal 2 keer subsidie aanvragen.
 • De activiteiten starten binnen 6 maanden na verlening van de subsidie en eindigen uiterlijk 31 december 2022.
Kijk voor alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie gezonde leefstijl.

Wat stuurt u mee?

 • Een activiteitenplan, waarin u beschrijft:
  • Wat u precies gaat doen.
  • Welke doelgroep u wil bereiken, wat de gezondheidsachterstanden zijn van deze groep, waarom u voor deze groep kiest en hoe u deze groep wil bereiken.
  • Waarom u voor deze activiteiten kiest en hoe uw activiteiten bijdragen aan een blijvend gezondere leefstijl op het gebied van overwicht, gezonde voeding en/ of bewegen.
  • Hoe uw activiteiten aansluiten bij de andere bestaande activiteiten in de stad.
  • Hoe u samenwerkt met andere organisaties in de stad.
  • Of er vrijwilligers betrokken zijn bij de activiteiten. Zo ja, hoeveel en hoe u deze vrijwilligers ondersteunt.
  • Hoe u het effect op de gezonde leefstijl onderzoekt na afloop van de activiteiten.
  • Wat uw organisatie nog meer doet op het gebied van gezondheid.
  • Hoe u uw ervaringen deelt met andere organisaties in de stad.
  • Of u bereid bent om deel te nemen aan een bijeenkomst om uw resultaten te delen. Mogelijk organiseren wij een bijeenkomst met andere aanvragers van deze subsidie.
  • Als het van toepassing is: of en hoe u de activiteiten op een duurzame manier uitvoert.
 • Een sluitende begroting, waarin u
  • De kosten per activiteit benoemt.
  • Eventuele andere inkomsten of uw eigen bijdrage bij de activiteiten benoemt.
  • Bij aanvragen boven de € 4.000 kunt u voor maximaal 80% van de meerkosten subsidie aanvragen. Met meerkosten bedoelen we de extra kosten die u maakt boven op uw eventuele bestaande activiteiten om de activiteiten in het kader van deze subsidie uit te kunnen voeren.

Kijk hiervoor in artikel 6 van de Nadere regel subsidie gezonde leefstijl.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan? Of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. De eventuele subsidie wordt naar dit rekeningnummer overgemaakt.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van uw organisatie

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Op 1 februari 2022 was het overgebleven subsidiebudget nog ongeveer € 55.000. 

Aanvraag tot en met € 3.999

Subsidieaanvragen tot en met € 3.999 kunt u uiterlijk tot en met 30 juni 2022 indienen. Deze aanvragen die u voor de sluitingsdatum van de 3e aanvraagronde (1 juli 2022) indient, krijgen voorrang op aanvragen boven de € 4.000.

Aanvraag vanaf € 4.000

Voor subsidieaanvragen vanaf € 4.000 zijn er 3 subsidierondes.

Subsidierondes gezonde leefstijl vanaf € 4.000
Subsidieronde Indienen voor
1. 1 november 2021
2. 1 februari 2022
3. 1 juli 2022

Het is mogelijk dat op de sluitingsdatum van de 3e aanvraagronde er geen subsidiebudget meer beschikbaar is voor aanvragen van meer dan € 4.000.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 40.000 subsidie per aanvraag krijgen.

Na uw aanvraag

Bij aanvragen tot € 3.999 krijgt u uiterlijk 13 weken na uw aanvraag een besluit over uw aanvraag.

Bij aanvragen vanaf € 4.000 krijgt u uiterlijk 13 weken na afloop van de subsidieronde een besluit over uw aanvraag.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn ingediend.

Hulp of advies

Bij vragen kunt u gerust contact met ons op nemen via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving subsidies en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.
 • In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.