Huisvesting voorschool, subsidie aanvragen

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen een subsidie voor huisvesting aanvragen. Dit omdat aanbieders vanaf 2021 een hogere (marktconforme) huur betalen, maar zij deze marktprijs niet kunnen doorrekenen aan klanten. Eerder verrekende de gemeente dit verschil in de huurprijs van de vestiging. Nu wordt dit bedrag niet meer via de huurprijs verrekend, maar krijgen aanbieders subsidie. De subsidie loopt in ieder geval een jaar. Er is een mogelijkheid dat hij wordt verlengd na 2021.

Op dit moment kan de subsidie niet meer aangevraagd worden.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u een kinderopvanglocatie hebt en subsidie ontvangt voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Deze subsidie heet ‘Subsidie Passende kinderopvang: voorschoolse educatie en ‘kinderopvang plus’ 2020 - 2023'.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe bij de aanvraag:
  • Een overzicht van al uw locaties en het aantal lokalen per locatie.
  • Een overzicht van de huisvestingskosten per lokaal dat u gebruikt voor voorschoolse educatie en het totaalbedrag van de totale huisvestingskosten.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt € 10.000 subsidie per lokaal in uw kinderopvanglocatie. De totale subsidie mag maximaal 50% van uw totale huisvestingskosten voor voorschoolse educatie zijn. Dus: stel, u heeft 5 lokalen in uw kinderopvanglocatie die u voor voorschoolse educatie gebruikt. En u betaalt € 125.000 aan huisvestigingskosten voor voorschoolse educatie. Dan kunt u maximaal € 50.000 huisvestingssubsidie aanvragen.

In de nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2021 leest u meer over de eisen en hoe de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Na uiterlijk 13 weken ontvangt u een besluit over uw aanvraag.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…
  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven