Huisvesting voorschool, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen subsidie krijgen voor de huisvestingskosten. U kunt hogere huisvestingskosten niet doorberekenen aan uw klanten. Deze subsidie maakt het mogelijk dat u voldoende financiële ruimte hebt om voorschoolse educatie aan te bieden.

Deze subsidie kunt u aanvragen van 1 juni tot en met 30 september.

Waar is de subsidie voor?

U krijgt subsidie voor de huisvestingskosten voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte.

Voorwaarden

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 op overheid.nl

Wat stuurt u mee?

  • Een overzicht van alle locaties en lokalen en aantallen voorschoolse educatiegroepen.
  • Een overzicht van de huisvestingskosten per voorschoolse educatielokaal.
  • Een totaalbedrag van alle huisvestingskosten voor voorschoolse educatiegroepen.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:
  • opie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 10.000 subsidie per voorschoolse educatie lokaal/ruimte (inclusief gedeelde/gemeenschappelijke ruimtes). De totale subsidie is maximaal 50% van de totale huisvestingskosten voor voorschoolse educatie.

Na uw aanvraag?

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag.
Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na het einde van uw activiteiten

In het besluit staat informatie over de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.