Preventie van verslaving, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

U kunt subsidie krijgen voor 3 verschillende activiteiten om verslaving te voorkomen. Het is niet gezond, als mensen te veel (verslavende) middelen gebruiken of te veel gokken. Met middelen bedoelen we bijvoorbeeld nicotine, alcohol of drugs. De gemeente wil voorkomen dat inwoners hierdoor problemen met hun gezondheid krijgen.

Waar is de subsidie voor

U kunt 3 verschillende aanvragen doen:

 • aanvraag voor algemene activiteiten die verslaving helpen voorkomen
 • aanvraag voor het beter bereiken en ondersteunen van risicogroepen die we nu nog niet genoeg bereiken
 • aanvraag voor activiteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslavingsproblemen (KOV).
De activiteiten zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen en hun omgeving (zoals ouders):
 • jongeren onder de 18 jaar
 • jongvolwassenen (18-25 jaar)
 • groepen die een groter risico lopen op verslavingen of die meer gezondheidsproblemen hebben

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid)
 • U kunt bewijzen dat u deskundig bent op het gebied van het voorkomen van verslaving
 • U kunt bewijzen dat u deskundig bent op het gebied van verslavingszorg

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie verslavingspreventie.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal het volgende subsidiebedrag krijgen.

 • Bij aanvraag algemene activiteiten die verslaving helpen voorkomen: € 1.340.000
  (voor activiteiten die vallen onder artikel 5, lid 1, ‘Verslavingspreventie algemeen’).
 • Bij aanvraag voor het beter bereiken en ondersteunen van risicogroepen die we nu nog niet genoeg bereiken: € 200.000
  (voor activiteiten die vallen onder artikel 5, lid 2, ‘Verslavingspreventie ongelijk investeren’).
 • Bij aanvraag voor activiteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslavingsproblemen (KOV): € 215.000
  (voor activiteiten die vallen onder artikel 5, lid 3, ‘Preventie KOPP/KOV-kinderen’).

Wat stuurt u mee?

Overzicht van activiteiten

U stuurt een overzicht van activiteiten mee. In dit overzicht beschrijft u het volgende:

 • het resultaat dat u voor de doelgroep bereikt.
 • de methode die u gebruikt en de deskundigheid van medewerkers
 • de activiteiten die u gaat inzetten voor social return

Wat u nog meer in het overzicht zet, hangt af van welke aanvraag u doet. Hieronder ziet u dit per soort aanvraag.

Voor algemene activiteiten die verslaving helpen voorkomen

Beschrijf in dit overzicht van activiteiten ook nog het volgende.

 • Wat uw kijk is op problemen rond verslaving en het voorkomen daarvan. En hoe uw aanpak aansluit bij de doelen en uitgangspunten van deze subsidie.
 • Waarom u kiest voor uw activiteiten. U gebruikt daarbij actuele kennis (leefwereld- en ervaringskennis en wetenschappelijke kennis) over middelengebruik en gokken. U brengt deze kennis samen met uw kennis over de gebruiker en zijn situatie.
 • Hoe groot uw deskundigheid is op het gebied van problemen rond verslaving. En welke dienstverlening u daarbij allemaal aanbied.
 • Wat de samenhang is tussen uw activiteiten en andere activiteiten in Utrecht. Het gaat hier om activiteiten die gericht zijn op een gezonde leefstijl en op de maatschappelijke problemen van middelengebruik en gokken.
 • Hoe u samenwerkt met andere personen en organisaties in de stad en in de wijken om de bedoelde effecten te bereiken.

Voor beter bereiken en ondersteunen van risicogroepen die we nu nog niet genoeg bereiken

Beschrijf in dit overzicht van activiteiten ook nog het volgende.

 • Wat uw kijk is op problemen rond verslaving en het voorkomen daarvan. En hoe uw aanpak aansluit bij de doelen en uitgangspunten van deze subsidie. En vooral wat uw kijk is op ongelijk investeren.
 • Waarom u kiest voor de bepaalde risicogroep, situatie en wijk. U gebruikt daarbij actuele kennis (leefwereld- en ervaringskennis en wetenschappelijke kennis) over middelengebruik en gokken. U geeft apart aan welke aanpak u kiest in Overvecht.
 • Wat de samenhang is tussen uw activiteiten en andere activiteiten in Utrecht. Het gaat hier om activiteiten die gericht zijn op een gezonde leefstijl en op de maatschappelijke problemen van middelengebruik en gokken.
 • Hoe u samenwerkt met andere personen en organisaties in de wijk om de bedoelde effecten te bereiken.

Voor activiteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslavingsproblemen (KOV)

Beschrijf in dit overzicht van activiteiten ook nog het volgende.

 • Waarom u kiest voor uw activiteiten. Leg uit hoe die aansluiten bij de aard en omvang van de Utrechtse KOPP/KOV-doelgroep.
 • Hoe u samenwerkt met andere personen en organisaties in de stad en in de wijken (en vooral de (volwassen) GGZ-organisaties) om de bedoelde effecten te bereiken.

Financiële onderbouwing

U stuurt een financiële onderbouwing van de aanvraag mee. Die sluit aan op het overzicht van de activiteiten. De financiële onderbouwing bevat een overzicht van alle kosten en inkomsten (begroting). Daarin staan ook alle overige inkomsten. U legt duidelijk uit waarom u het bedrag dat u aanvraagt nodig hebt. U somt per activiteit op wat u nodig hebt aan personeel en materiaal.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd?

Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.