Sloop van vervuilende auto, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

U kunt subsidie aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager. Ook als u ondernemer bent in aangrenzende gemeenten kunt u subsidie aanvragen voor het slopen van uw vervuilende dieselbestelauto. Het subsidiegeld gebruikt u bijvoorbeeld om op schoner vervoer over te stappen. Zoals een schonere auto, OV-abonnement, deelvervoer of elektrische fiets.

U kunt de subsidie niet meer aanvragen.

U kunt uw auto pas laten slopen nadat u een verleningsbeschikking (positief besluit) van ons heeft ontvangen.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u:
 • Een inwoner van de gemeente Utrecht bent. U was op het moment van de aanvraag én op 8 juli 2020 eigenaar van de personenauto waarvoor u de sloopsubsidie aanvraagt.
 • Een onderneming in de gemeente Utrecht bent. U:
  - stond op het moment van de aanvraag én op 8 juli 2020 ingeschreven als onderneming, stichting of vereniging met vestigingsplaats Utrecht bij de Kamer van Koophandel
  - was op het moment van de aanvraag én op 8 juli 2020 eigenaar van de personen- of bestelauto waarvoor u de sloopsubsidie aanvraagt.
 • Een onderneming (of rechtspersoon bent met volledige rechtsbevoegdheid) in de gemeenten die aan de gemeente Utrecht grenzen. U:
  - stond op het moment van de aanvraag én op 8 juli 2020 ingeschreven als bedrijf met vestigingsplaats Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort of Woerden bij de Kamer van Koophandel
  - was op het moment van de aanvraag én op 8 juli 2020 eigenaar van de bestelauto waarvoor u de sloopsubsidie aanvraagt.
De datum van 8 juli 2020 is belangrijk omdat toen het voorstel voor deze sloopsubsidie bekend werd gemaakt.

Let op:
 • Zit uw bedrijf in een van de gemeenten die aan Utrecht grenzen? Dan kunt u alleen subsidie aanvragen voor een bestelauto. Ondernemers in gemeente Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor een personen- of bestelauto.
 • U moet na goedkeuring van de aanvraag aantonen dat u de auto ook echt heeft gesloopt. Dit kan alleen bij een door de RDW erkend sloopbedrijf. U mag ook een bedrijf buiten de regio kiezen. Als het maar een door de RDW erkend demontagebedrijf is.
Alle eisen en criteria voor deze aanvraag kunt u terugvinden in de nadere regel subsidie sloop van vervuilende personen- en bestelauto’s.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe aan het aanvraagformulier:
 • kopie van het volledige Kentekenbewijs van de auto die u gaat slopen
 • kopie van een geldig APK-keuringsbewijs van de auto die u gaat slopen
 • uitdraai van de kentekencheck waaruit blijkt dat het om een diesel personen- of bestelauto met emissieklasse 3 of lager gaat.

Vraagt u subsidie aan voor een onderneming uit de gemeente Utrecht?

Voeg dan ook toe:

 • een volledig ingevulde en rechtsgeldige de-minimisverklaring
 • kopie/scan van bankpas van zakelijke rekening.

Vraagt u subsidie aan voor een onderneming uit een van de aangrenzende gemeenten van de gemeente Utrecht?

Voeg dan ook toe:

 • een verklaring waaruit blijkt dat er minstens 3 keer per week in de milieuzone gereden wordt
 • een volledig ingevulde en rechtsgeldige de-minimisverklaring
 • kopie/scan van bankpas van zakelijke rekening.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Dat hangt af van de emissieklasse van uw dieselauto of -bestelauto.

 • We bieden een subsidie van € 1.000 per aanvrager voor de sloop van een personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3.
 • Voor de sloop van dieselauto’s met emissieklasse 2 en lager kunt u € 500 aanvragen.
In de nadere regel ‘subsidie sloop van vervuilende dieselvoertuigen’ leest u meer over hoe de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld en wat het totaalbudget is.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

We behandelen volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Een aanvraag is volledig als we alle benodigde bijlagen hebben ontvangen. U ontvangt uiterlijk 8 weken na de sluitingsdatum een besluit over uw aanvraag. Dit is het verleningsbesluit. Hierin staat het subsidiebedrag. U krijgt dit bedrag alleen als u uw auto of bestelauto sloopt en daarvoor de volgende bewijzen inlevert:

 • demontageverklaring (pdf, 122 kB) (sloopverklaring) van een door de RDW erkend sloopbedrijf
 • het betalingsbewijs dat hoort bij het bewijs van demontage (sloop).

U hebt hier uiterlijk 3 maanden de tijd voor nadat u het verleningsbesluit hebt ontvangen. Doet u er langer over? Dan krijgt u geen subsidie. U ontvangt het subsidiebedrag op uw rekening binnen een maand nadat we de bewijzen hebben ontvangen en goedgekeurd.

Waarom deze subsidie

We nemen verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén daarvan is het strenger maken van de milieuzone voor dieselauto’s vanaf 1 april 2021. Dieselauto’s mogen er dan alleen in als ze minimaal emissieklasse 4 hebben. Op dit moment is dat nog vanaf emissieklasse 3.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…