Winkelgebieden sterker maken, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Door corona en online winkelen verdwijnen steeds meer winkels uit winkelcentra. Wilt u met uw winkel verhuizen? Of hebt u ideeën voor activiteiten om winkelgebieden aantrekkelijker te maken? Vraag dan subsidie aan.

Waarvoor is deze subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor deel A of deel B van de regeling.

Deel A: verhuizing

Deel A is voor lokale, kleinschalige ondernemers met een winkel (geen horeca) die:

 • van een locatie buiten een kernwinkelgebied willen verhuizen naar een plek binnen een kernwinkelgebied, of
 • binnen het kernwinkelgebied willen verhuizen. De verhuizing zorgt voor een betere mix van winkels in het gebied of is op een andere manier goed voor het winkelcentrum.

Deel B: activiteiten

Deel B is voor ondernemers of een ondernemersvereniging met een idee voor een activiteit. We werken aan een plan van aanpak voor kwetsbare winkelgebieden in Utrecht. De activiteit moet passen bij het plan van aanpak. De plannen van aanpak komen op deze pagina als ze klaar zijn.

Het gaat om een activiteit in 1 van deze winkelgebieden:

 • Leidsche Rijn Centrum
 • Shopping Centrum
 • De Klop
 • Gagelhof
 • Vasco da Gamalaan

Voor het centrum en de binnenstad is een eigen regeling. Kijk daarvoor bij de subsidie Winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kijk voor alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel vitale winkelgebieden.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • Omschrijving van de activiteiten of de verhuizing. Leg uit waarom hiervoor subsidie nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten.
 • De doelen die u wilt bereiken met de activiteiten of verhuizing.
 • De kosten voor de activiteiten of de verhuizing. Geef per activiteit aan wat er nodig is aan personeel en spullen.
 • Een overzicht met alle kosten en (overige) inkomsten.

Als u subsidie aanvraagt voor deel A hebt u ook nodig:

 • NAW- en contactgegevens aanvrager(s) met een omschrijving van de betrokkenheid en het belang bij het winkelgebied.
 • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van het huurcontract of bewijs van eigendom van het gebouw waar u heen verhuist.
 • Een kopie van het bedrijfsplan voor de locatie waar u heen verhuist (voor zover beschikbaar).
 • Bewijs dat u maximaal 25 fte in dienst hebt (bewijs van kleinschaligheid).
 • Eventueel: de omgevingsvergunningen voor bouwen en/of gebruik die u nodig hebt.

Als u subsidie aanvraagt voor deel B hebt u ook nodig:

 • NAW- en contactgegevens hoofdaanvrager inclusief een omschrijving van de betrokkenheid en het belang bij het gebied.
 • NAW- en contactgegevens mede-aanvrager(s)
 • Naast het overzicht van de activiteiten:
  • of er draagvlak is voor de activiteiten en wat ze opleveren
  • de doelgroep van de activiteiten
  • met wie en/of met welke organisaties u samenwerkt en wat de samenwerking oplevert naast de bestaande activiteiten bij het sterker maken van winkelgebieden
  • de doorlooptijd en de planning
 • Eventueel: de omgevingsvergunningen voor bouwen en/of gebruik die u nodig hebt.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan?

Of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • Kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor de verhuizing naar of binnen een kernwinkelgebied krijgt u maximaal € 10.000 subsidie.
 • Voor de uitvoering van een activiteit die past bij het plan van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden krijgt u per aanvraag maximaal € 30.000 subsidie.

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet is of hebben we meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.