Cultuurnota 2017-2020, meerjarige subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor organisaties die meerjarige subsidie vanuit de Cultuurnota 2017-2020 ontvangen.

U kunt van juli tot en met 1 oktober het plan voor het volgende jaar indienen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • een activiteitenplan
  • een sluitende begroting in 3 kolommen: begroting volgend jaar, begroting dit jaar en rekening vorig jaar

Vraag subsidie aan (als organisatie)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Deze subsidie is voor activiteiten die vallen onder de beleidsregel Cultuurnota 2017-2020. In de nota subsidievoorstellen staat het subsidiebedrag per organisatie.

Wat kunt u verwachten?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven