Nadeelcompensatie (vergoeding voor winst- of inkomstenverlies) aanvragen

Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan weg en riool of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade een vergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Voorwaarden

We spreken van nadeelcompensatie als het gaat om:

  • gemeentelijke besluiten/of gemeentelijke werkzaamheden die behoren tot de publieke taak
  • schade 
  • verband tussen het besluit en/of de gemeentelijke werkzaamheden en de schade
  • een grotere last die niet valt tot het normale ondernemersrisico of maatschappelijke risico
  • schade niet te voorzien was
  • schade niet op een andere wijze is verzekerd

Behandeling verzoek

We behandelen uw aanvraag als u voldoet aan de voorwaarden. Soms vragen wij advies van een onafhankelijk adviseur.
We nemen een besluit binnen 8 weken. Is een uitgebreid onderzoek nodig of moet een onafhankelijk adviseur worden ingeschakeld? Dan duurt dit langer. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Bel dan met Juridische Zaken via telefoonnummer: 14 030. Geef aan dat het om nadeelcompensatie gaat.
Hebt u andere schade opgelopen door de gemeente? Bekijk de voorwaarden om hiervoor de gemeente aansprakelijk te stellen.