Nadeelcompensatie (vergoeding voor winst- of inkomstenverlies) aanvragen

Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies dat door ons werk komt? Denk hierbij aan het werk aan de weg en het riool of besluiten zoals het afsluiten van wegen. Soms kunt u voor een deel van de schade een vergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Voorwaarden

U kunt een vergoeding aanvragen als het gaat om:

  • onze besluiten of het werk dat hoort bij de taken van een gemeente
  • schade 
  • verband tussen het besluit of ons werk en de schade
  • een grotere last die niet valt tot het normale ondernemersrisico of maatschappelijke risico (is te vergelijken met het eigen risico van de zorgverzekering)
  • schade die niet te voorspellen was
  • schade die niet op een ander manier is verzekerd

Wat stuurt u mee?

  • Een vaststellingsbeschikking vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Hebt u dit niet? Stuur dan een kopie van de aangifte of voorlopige teruggavebeschikking. Voeg de gegevens toe van de 3 jaren ervoor en de jaren tijdens de periode waarin u schade had.

Vraagt u voor het eerst subsidie bij ons aan? Stuur ons dan ook:

  • een uittreksel Kamer van Koophandel

Aanvragen

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 8 weken na uw aanvraag. Soms vragen wij advies van een onafhankelijk adviseur of we doen een uitgebreid onderzoek. Dan duurt dit langer. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Bel ons via telefoonnummer 14 030. Geef aan dat het om winst- of inkomstenverlies (nadeelcompensatie) gaat.

Hebt u andere schade door de gemeente? Bekijk de voorwaarden om ons hiervoor aansprakelijk te stellen.