Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer, subsidie aanvragen

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

De gemeente geeft bewonersgroepen de ruimte om buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of andere welzijnsaccommodaties zelf te beheren. Zo raken burgers meer betrokken bij elkaar, de wijk en de stad.

Organisaties die een welzijnsaccommodatie huren of bezitten kunnen subsidie aanvragen voor:

  • exploitatie: kosten voor het dagelijks gebruik van de accommodatie
  • (sociaal) beheer: kosten voor activiteiten
  • onderhoud: kosten voor het onderhouden van de accommodatie

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt gekeken naar de eisen en criteria in de beleidsregel welzijnsaccommodaties in zelfbeheer.

U kunt van juli tot en met 1 september de subsidieaanvraag voor volgend jaar indienen. 

Subsidie aanvragen

Stuur uw subsidieaanvraag op via het online aanvraagformulier subsidie.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

  • een activiteitenplan met de geprogrammeerde activiteiten, het bereik, het doel en hoeveel de accommodatie gebruikt wordt
  • een begroting met de kosten (o.a. huur) en de inkomsten - bekijk de toelichting (pdf, 83 kB)
  • een bewijs dat u huurder of eigenaar bent van de accommodatie (bijvoorbeeld huurcontract)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie
  • kopie bankafschrift van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

Als de aanvraag volledig en op tijd is ingediend ontvangt u voor de start van het jaar een besluit.

Meer informatie

Naar boven