Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer, subsidie aanvragen

De gemeente geeft bewonersgroepen de ruimte om buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of andere welzijnsaccommodaties zelf te beheren. Zo raken burgers meer betrokken bij elkaar, de wijk en de stad.

Organisaties die een welzijnsaccommodatie huren of bezitten kunnen subsidie aanvragen voor:

  • exploitatie: kosten voor het dagelijks gebruik van de accommodatie
  • (sociaal) beheer: kosten voor activiteiten
  • onderhoud: kosten voor het onderhouden van de accommodatie
Subsidie voor deze zaken kunt u nu aanvragen via de regeling Vrijwillige inzet voor elkaar.

Naar boven