Coronabewijs bij horeca, cultuur en evenementen (niet beschikbaar)

Horecaondernemers, cultuurinstellingen en organisatoren van evenementen hebben vaak extra kosten gemaakt, door het controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB). Geldt dit ook voor u? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor (een deel van) de kosten.

Waar is de subsidie voor

U krijgt de subsidie voor de kosten die u hebt gemaakt voor het moeten controleren van het coronatoegangsbewijs. Het gaat om deze kosten:

 • Salaris voor werknemers die de bewijzen controleerden. Hieronder valt ook vakantiegeld, en kosten voor pensioen en sociale verzekeringen.
 • De kosten voor het aannemen, selecteren en de administratie van personeel dat u hebt ingehuurd voor het controleren.
 • Materiële kosten om de controle van het coronatoegangsbewijs mogelijk te maken.

Voorwaarden

U voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U werkt in:
  • de horeca- of cultuurbranche en hebt een fysieke vestiging in de gemeente Utrecht.
  • de evenementenbranche en hebt minimaal 1 evenement in Utrecht georganiseerd waarbij u de coronatoegangsbewijzen hebt gecontroleerd.
 • U was verplicht tijdens (een deel van) onderstaande data coronatoegangsbewijzen te controleren:
  • van 26 januari tot en met 25 februari 2022 en/of
  • van 26 februari tot en met 26 maart 2022 (u viel onder het 1G-beleid)

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur 2022 gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Vraagt u voor het eerst een vergoeding aan voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen? Dan krijgt u:
 • Voor de periode 26 januari tot en met 25 februari 2022: maximaal € 3.500 per aanvraag.
 • Voor de periode 26 februari tot en met 26 maart 2022: maximaal € 3.500 per aanvraag. Dit geldt alleen als u door het 1G-beleid ook na 25 februari 2022 coronatoegangsbewijzen moest controleren.
Hebt u al eerder een aanvraag gedaan? Dan krijgt u:
 • Voor de periode 26 januari tot en met 25 februari 2022: maximaal € 1.750 per aanvraag.
 • Voor de periode 26 februari tot en met 26 maart 2022: maximaal € 1.750 per aanvraag. Dit geldt alleen als u door het 1G-beleid ook na 25 februari 2022 coronatoegangsbewijzen moest controleren.

Let op: is het bedrag van alle aanvragen die volledig en op tijd bij ons binnen zijn hoger dan het beschikbare geld? Dan verlagen wij alle subsidies op een gelijke manier.

Wat stuurt u mee?

Geef op het aanvraagformulier aan:

 • Of u al eerder een aanvraag voor het controleren van de toegangsbewijzen hebt gedaan. Zo ja, vermeldt dan ook het dossiernummer van uw eerdere aanvraag.
 • De gemaakte kosten per periode.
Voeg de volgende bijlagen toe:
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
 • Werkt u in de evenementenbranche? Voeg dan ook een overzicht toe van de georganiseerde evenementen waarbij u moest controleren op coronatoegangsbewijzen. Op het overzicht staat de naam en de datum van de evenementen.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen. U kon de subsidie aanvragen tot en met 27 juni 2022.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 26 september 2022, een besluit. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuw naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via ctb-subsidies@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Lees ook...

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vidt u hier de algemene regelgeving over subsidies.