Coronabewijs bij horeca, cultuur en evenementen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Horecaondernemers, cultuurinstellingen en organisatoren van evenementen hebben vaak extra kosten gemaakt, door het controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB). Geldt dit ook voor u? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor (een deel van) de kosten. Hieronder leest u meer over de voorwaarden en hoe u de aanvraag kunt doen.

Waar is de subsidie voor

U krijgt de subsidie voor de kosten die u hebt gemaakt voor het moeten controleren van het coronatoegangsbewijs. Directe kosten zijn:

 • Salaris voor werknemers die de bewijzen controleerden. Hieronder valt ook vakantiegeld, en kosten voor pensioen en sociale verzekeringen.
 • De kosten voor het aannemen, het selecteren en de administratie van personeel dat u hebt ingehuurd voor het controleren.
 • Materiële kosten om de controle van het coronatoegangsbewijs mogelijk te maken.

Voorwaarden

U moet aan de volgende 3 voorwaarden voldoen

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U werkt in:
  • de horeca- of cultuurbranche en hebt een fysieke vestiging in de gemeente Utrecht.
  • de evenementenbranche en hebt minimaal 1 evenement in Utrecht georganiseerd waarbij u de coronatoegangsbewijzen hebt gecontroleerd.
 • U was verplicht tijdens (een deel van) onderstaande data coronatoegangsbewijzen te controleren:
  • van 22 september tot en met 19 december 2021
  • van 26 januari tot en met 25 februari 2022 en/of
  • van 26 februari tot en met 26 maart 2022

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca, cultuur en evenementen gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor de periode 22 september tot en met 19 december 2021 kunt u per aanvraag maximaal € 3.500 krijgen.
 • Voor de periode 26 januari tot en met 25 februari 2022 kunt u per aanvraag maximaal € 1.750 krijgen.
 • Voor de periode 26 februari tot en met 26 maart 2021 kunt u per aanvraag maximaal € 1.750 krijgen. Dit geldt alleen als u als ondernemer en organisatie vanwege het 1G beleid ook na 25 februari 2022 coronatoegangsbewijzen hebt gecontroleerd.

Let op: is het bedrag van alle aanvragen die volledig en op tijd bij ons binnen zijn hoger dan het beschikbare geld? Dan verlagen wij alle subsidies op een gelijke manier.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
 • Een overzicht van de gemaakte kosten.
 • Voor aanvragen in de evementenbranche: een overzicht van de georganiseerde evenementen waarbij u verplicht was om te controleren op de coronatoegangsbewijzen. Op dit overzicht staat de naam en de datum van de evenementen.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 juli 2022, een besluit. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuw naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via ctb-subsidies@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Lees ook...

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vidt u hier de algemene regelgeving over subsidies.