Meldingen

U kunt een melding aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, wegwerkzaamheden, (bouw)overlast, straatintimidatie, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Wilt u weten of een melding al aan ons is doorgegeven? Op de meldingenkaart vindt u alle openstaande meldingen.

Op deze pagina:

Melding doen met smartphone

Spoed

Klacht

Vraag, wens, idee

Hoe doet u een melding met uw smartphone?

Wilt u een melding doen met uw smartphone? Bekijk de uitleg hoe u dit kunt doen

Spoed

  • Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.
  • Gaat uw melding over geluidsoverlast bij evenementen en heeft het spoed? Bel met 14 030. Kies buiten kantoortijden 'geluidsklachten bij evenementen'.
  • Gaat uw melding over een bedrijf dat de milieuregels overtreedt en heeft het spoed? Met dringende klachten over bijvoorbeeld stank van bedrijven kunt u buiten kantoortijden dag en nacht bellen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. De RUD kan niet alle klachten zelf afhandelen. Kunnen zij dit niet, dan spelen zij de klacht door naar de juiste instantie.

Klacht

Hebt u een klacht over de gemeente of de medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen.

Vraag, wens, idee

U kunt ook een vraag stellen of uw wens of idee aan ons doorgeven.