Meldingen

U kunt een melding aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, wegwerkzaamheden, (bouw)overlast, straatintimidatie, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Op deze pagina:

Hoe doet u een melding?

Spoed

Klacht

Vraag, wens, idee

Hoe doet u een melding?

Nadat u op de knop 'Doe een melding' hebt geklikt, komt u in een nieuw scherm.

  1. Vul bij 'Zoek op straatnaam' de straat in.
  2. Klik op de kaart op een groen vierkantje met een icoon voor een melding over bijvoorbeeld een bushokje of prullenbak. Of klik op de kaart op de plek waarover u iets wilt melden. U ziet dan een geel vierkantje met een uitroepteken. Rechts naast de kaart ziet u een blauwe knop met de tekst 'Iets melden'. Klik hierop om uw melding door te geven.
  3. Geef bij de toelichting een korte omschrijving. Deze tekst komt op de website. Stuur eventueel een foto mee om de melding duidelijker te maken.

Algemene meldingen ziet u op de kaart. Bepaalde meldingen ziet u niet op de kaart. Hierin staat dan misschien privacygevoelige informatie. Dan ziet u de tekst 'Let op: Deze melding wordt niet getoond op de kaart. Er kan sprake zijn van privacygevoelige informatie.'

Spoed

  • Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.
  • Gaat uw melding over geluidsoverlast bij evenementen en heeft het spoed? Bel met 14 030. Kies buiten kantoortijden 'geluidsklachten bij evenementen'.
  • Gaat uw melding over een bedrijf dat de milieuregels overtreedt en heeft het spoed? Met dringende klachten over bijvoorbeeld stank van bedrijven kunt u buiten kantoortijden dag en nacht bellen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. De RUD kan niet alle klachten zelf afhandelen. Kunnen zij dit niet, dan spelen zij de klacht door naar de juiste instantie.

Klacht

Hebt u een klacht over de gemeente of de medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen.

Vraag, wens, idee

U kunt ook een vraag stellen of uw wens of idee aan ons doorgeven.